Tudásközpont

Iskolaváros

A Szegedi Tudományegyetemen tanuló diákok mintegy 22 ezres száma felér egy közepes magyar város lakosságával, a pedagógusoké pedig egy községével.

A szegedi szakképzés profiljában messzemenően alkalmazkodik a szűkebb környezet igényeihez, emellett rugalmasan reagál az újonnan felmerülő elvárásokra.

A városban dinamikusan fejlődik a nyelvi képzés. Az oktatási intézmények nagy részében folyik középfokú és felsőfokú nyelvi képzés, jelenleg öt kéttannyelvű iskola működik a városban, melyekben a diákok angol, francia, német vagy spanyol nyelven is folytathatják tanulmányaikat. Az iskolai végzettséget vizsgálva Szeged országosan is kiemelkedő mutatókkal rendelkezik.

A 25 év feletti népesség 23%-a felsőfokú végzettségű, megyei jogú városok tekintetében, Szegeden a legmagasabb az egyetemi es főiskolai végzettségűek aránya, így Szeged kiválóan alkalmas oktatási és K+F+I célok megvalósítására.

A Szegedi Tudományegyetem 12 karán és Tanárképző Központjában az élethosszig tartó tanulás jegyében sok száz alap-, mester-, egységes osztatlan és doktori képzéssel, felsőoktatási szakképzéssel, szakirányú továbbképzési és felnőttképzési programmal várja a hallgatókat és tanulni vágyókat. A Szegedi Tudományegyetem igazi modern, integrált felsőoktatási intézmény, melynek ereje a sokoldalúságban és az átjárhatóságban rejlik.

SZTE hallgatók megoszlása karok szerint

Budapest után Szeged az ország második legnagyobb oktatási, kutatási es kulturális központja. A felsőoktatás mellett igen fejlett a város alapfokú és középfokú oktatási rendszere is. Szegeden összesen 17 bölcsőde, 65 óvoda, 34 általános iskola, 19  gimnázium és 21 szakközépiskola és szakiskola működik.

A város általános és középiskoláiban közel 15 ezer diák tanul.

Mutatók Szeged Szeged vonzáskörzete
Bölcsődébe beírt gyermekek száma 1 140 1 061
Bölcsődék száma 16 27
Óvodák száma 45 100
Óvodába beírt gyermekek száma 5 041 6 748
Általános iskolai feladatellátási helyek száma 23 86
Általános iskolai tanulók száma 12 174 15 507
Szakközépiskolák száma 29 17
Szakközépiskolai tanulók száma 6 001 3 058
Szakiskolák száma 15 15
Szakiskolai tanulók száma 1 690 1 578
Gimnáziumok száma 18 16
Gimnáziumi tanulók száma 4 332 2 370

Kéttannyelvű képzést biztosító általános iskolák:

Szegedi Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
6721 Szeged, Madách u. 20. – egy évfolyamban két db kéttanyelvű osztály és egy sporttagozatos-angolos osztály

Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
6723 Szeged, Építő u. 9. – magyar-német két tanítási nyelvű; magyar-angol két tanítási nyelvű osztályok

SZTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziuma
6722 Szeged, Szentháromság u. 2. – két idegen nyelv magas óraszámban

Kéttannyelvű képzést biztosító középiskolák:

Deák Ferenc Gimnázium
6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120. A diákok minden évben négy hónapot töltenek Angliában a nyelvgyakorlás érdekében.

SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola
6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 3-5. Francia kéttannyelvű gimnázium nagy felvételi aránnyal.

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8. Az ország egyik legkiemelkedőbb tanulmányi eredményekkel rendelkező gimnáziuma, diákjainak nagy része külföldi egyetemeken tanul tovább.

Nemzetközi iskola:

Szeged International Primary School
6727 Szeged, Lidicei tér 1. 2017. szeptember 1-én indult 1 preschool (iskolai előkészítő) csoporttal, valamint 1-4 osztállyal. Az iskola tanítási programja az International Primary Curriculum. A kisebb gyermekeket a 2006 óta működő angol nyelvű Teddy’s Club Óvoda és Bölcsöde ( tudja fogadni.
Weboldal: www.szegedips.com


ELI-ALPS Kutatóközpont

Az Európai Unió döntése alapján 2013-ban megkezdődött Szegeden az Extreme Light Infrastructure Attosecond Light Pulse Source, vagyis az ELI-ALPS Kutatóközpont beruházásának megvalósítása. Az ELI lézerinfrastruktúra olyan kutatási eszköztárat teremt nemzetközi felhasználók számára, amely páratlan nem csak a régióban, de a világban is, biztosítva ezzel az ország innovációs versenyképességét. Az ELI partnerhálózatával és az együttműködő felsőoktatási intézményekkel karöltve járul hozzá Magyarország munkaerőpiacának és tudásalapú társadalmának megerősítéséhez.

A 240 millió euro tervezett költségvetésű ELI-ALPS beruházás elsődleges célja, hogy egy olyan, optikai lézereken alapuló egyedülálló kutatóintézetet hozzon létre, amely alap- és ipari kutatások számára lehetőleg nagyobb ismétlési frekvenciával biztosít lehetőleg rövidebb, akár attoszekundumos (10-18s) időtartamú fényimpulzusokat a terahertzestől a röntgensugárzásig terjedő szélesspektrális tartományban.

A három lézeres kutatóközpont építésével Magyarország, a Cseh Köztársaság és Románia egyidejűleg, összehangolt kutatási stratégiával valósítja meg az ELI projektet. 


1. Attoszekundumos fényforrások fejlesztése és parametrizálása

Egyedi lézerrel meghajtott forrásainak köszönhetően az ELI-ALPS olyan attoszekundumos nyalábokat hoz létre az XUV és a röntgen spektrális tartományokban, amelyek máshol nem állnak rendelkezésre. Az extrém impulzusok előállítása, mérése és karakterizálása azonban jelenleg nem bevett eljárás,így ezek új technológiák, optikai eszközök és mérési eljárások kifejlesztését teszik szükségessé.

2. Alkalmazások a biológiai képalkotás területén

A nanométeres mérettartományban (10-9 m) készíthető nagyfelbontású felvételek elengedhetetlenek a biológiai anyagokban fennálló szerkezet-funkció kapcsolatok megértéséhez.

3. Alkalmazások az orvostudomány területén

A másodlagos forrásoknak köszönhetően elérhető nagyenergiájú ionsugarak áttörést hozhatnak a radiobiológiai kutatásokban és nagyban hozzájárulhatnak a tumoros megbetegedésekkel kapcsolatos terápiák fejlődéséhez.

4. Kutatások az energia és kémia területén – a napelemektől a mesterséges fotoszintézisig

Az ELI-ALPS a kémiai változások, reakció útvonalak és az atomi és molekuláris szintű kinetika időfelbontásos, valós idejű képalkotási eszközeként a következő generációs napelemek, akkumulátorok, és akár gyógyszerek anyagaiban lezajló elemi folyamatok vizsgálati helyszíne lesz. Ezek az időalapú folyamatok csak atomi szinten figyelhetők meg.

5. Nagy csúcsteljesítményű fotonika

Az ELI-ALPS megfelelő laboratóriumi körülményeket biztosít a nagy csúcsteljesítményű, rövid impulzusú lézeres rendszerek kifejlesztéséhez.


Innovációs központ

Kiemelkedő a város K+F potenciálja, mely a jövőbeli gazdaságfejlesztési irányokat is meghatározza.

Szegeden több nagy növekedési potenciállal bíró ágazat van jelen (ICT, élettudomány, lézertechnológia), az ezekhez kapcsolódó alap- és alkalmazott kutatások sokaságával.

A városban öt nemzetközi hírnevű kutatóintézet található. A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központjában elsősorban alapkutatásokat végeznek, többek között a genetika területén, eredményeik az egész világ érdeklődésének középpontjában állnak. A Gabonatermesztési Kutató Kht. a dél-alföldi növénynemesítés központja, kutatási eredményeit világszínvonalon is jegyzik. A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Biotechnológiai Kutatási Intézet feladata a kutatási eredmények gyakorlati hasznosításának elősegítése. A Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ (HCEMM-MOLMEDEX) kutatási kiválósági központ a Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem és a budapesti Semmelweis Egyetem összefogásával valósul meg 15,6 milliárd forintból. A központ a népbetegségnek számító szív- és érrendszeri, a daganatos, illetve a gyulladásos betegségek diagnosztikájával foglalkozik majd.

Az ELI-ALPS Lézerközpont Európa egyik legnagyobb tudományos beruházása, amelyre a szegedi egyetem világhírű lézerfizikus kutatóinak, lézerfizikai iskolájának köszönhetően Prága és Bukarest mellett Szeged kapott lehetőséget. Az Extreme Light Infrastructure Attosecond Light Purse Source (ELI-ALPS) projekt célja egy lézereken alapuló, egyedülálló európai kutatóintézet létrehozása, amelyben mind a lézerimpulzusok, mind pedig a segítségükkel előállított további fényforrások a világ kutatóközösségének rendelkezésére állnak. A Szegeden európai uniós támogatással, összesen több mint 70 milliárd forintból létesülő központ a világ legnagyobb csúcsintenzitású berendezései közül azzal tűnik ki, hogy itt lehet majd előállítani másodpercenként a legtöbb és egyben a legrövidebb lézerimpulzusokat, ezzel megfigyelhetővé válnak a molekulákon belül zajló elemi folyamatok. Az intézet a fizika, biológia, kémia, valamint az orvosi és anyagtudományok területén rendkívüli nagy időfelbontással végezhető alap- és alkalmazott kutatásokhoz biztosít a világon jelenleg egyedülálló infrastruktúrát. A lézeres kutatóközpont és az Egyetem munkatársai együttműködési megállapodás alapján közösen szerveznek – egyebek mellett – kutatási projekteket, képzési programokat. A kutatóközpont épületkomplexuma 2017 tavaszára elkészült, 2019-től pedig az intézmény már teljes kapacitással működhet.

Az elkövetkező években a szegedi ELI „szuperlézer” mellett egy vadonatúj, európai tudásváros nyitja meg a kapuit. Az új tudományos ipari park (Science Park) nem egy ütemben, hanem a betelepülők igényeinek figyelembe vételével, több lépcsőben valósul meg. A tudás- és innováció orientált, kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató cégek betelepülésével, új irodák, laborok, telephelyek felépülésével a park fokozatosan benépesül. A Science Parkba várják a lézerközpont eredményeit hasznosító start-up vállalkozásokat és azokat a már sikeres cégeket, melyeket a város inspiratív környezete vonz Szegedre.

A városban működő kutatóintézetek mellett jelentős szerepet töltenek be az egyetem és a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontja spin-off cégei, melyek a tudáshasznosítás nagyköveteként szintén sokat tesznek a kutatásfejlesztésért és az eredmények biotechnológiai hasznosításáért.

A különböző tudományterületeken dolgozó szakemberek Szegeden meglévő szoros együttműködése nemcsak Európában, de a világon is ritka, főképpen a fősodornak tekinthető szakterületeken. Az ELI-ALPS hatására ide érkező kutatók révén ez a helyi tudásbázis még jobban kiszélesedhet, hiszen a lézertechnológia jól kiegészítheti a térség kiemelkedő orvosi, biológiai, biotechnológiai és IT adottságait. Ezek együttese hatalmas potenciált és lehetőséget jelenthet a térségen kívüli kutatás-fejlesztés orientált vállalkozások idevonzására és letelepítésére, valamint a magasan képzett munkaerő helyben tartására.


Egyetemi K+F+I

Magyarországon a kutatóhelyek és a K+F tevékenységet folytatók száma alapján Csongrád-Csanád megye (és ezen belül is Szeged) a kutatás-fejlesztés legjelentősebb vidéki központja. Bár a kutatóhelyek többsége felsőoktatásban van, de Budapest és Pest megye után itt a legmagasabb a vállalkozási szektorban dolgozó, K+F tevékenységgel foglalkozó szakemberek száma.

A Szegedi Tudományegyetem egyike az ország öt kutatóegyetemének. Az intézményen belül folyó, kiemelt jelentőségű tudományos munka elsősorban alapkutatási jellegű, de számos esetben az Egyetem alkalmazott kutatásban is részt vállal. Az SZTE partnerei között több nemzetközileg és hazai szinten is sikeres nagyvállalat (Audi, Nokia, GE Healthcare, TEVA, Richter Gedeon, Egis, Ericsson, Magyar Telekom, Telenor, MOL Nyrt., Solvo Biotechnológiai Zrt.) található, hozzájárulva a Szegedi Tudományegyetem kutatási tevékenységének ipari környezetben való alkalmazásához.

A Szegedi Tudományegyetem küldetéséből következő elsődleges kutatóegyetemi célja az intézmény oktatási és kutatási tevékenységéinek szinergiáit kiaknázva a szellemi termékek előállításának és hasznosításának biztosítása. Az SZTE értelmezésében a 21. századi tudományegyetem feladata az új know-how elállítása és társadalmi, gazdasági transzferálása, mely elképzelhetetlen pusztán helyi keretek között. A versenyképes tudásteremtés és tudáshasznosítás előfeltétele a nemzetközi versenypiacon történő működés, a tudósokért, diákokért, kutatási megrendelésekért folyó világszintű versenyben való helytállás, más egyetemekkel, az üzleti szférával, a privát kutatóhelyekkel és a szakértői szolgáltatás-nyújtókkal összefogásban megvalósított hálózati működés biztosítása.

A szegedi tudományegyetem kiemelt kutatási területei:

 • Biotechnológia és környezettechnológia
 • Immunológia
 • Neurobiológia
 • Klinikai farmakológia
 • Nanotechnológia és anyagtudomány
 • Lézerfizika
 • Szoftverfejlesztés
 • Genetika
 • Innovatív társadalomtudomány

A fenti területek bővebb bemutatása az SZTE kutatási területei almenüpontban találhatók.

A Szegedi Tudományegyetemen a kutatás-fejlesztési és az innovációs feladatokat a Tudományos és Innovációs Rektorhelyettes irányításával a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság feladata az SZTE kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének, ipari kapcsolatainak menedzselése, népszerűsítése, az Egyetem szellemi tulajdon-portfóliójának építése, kezelése és hasznosítása.

További információ: www.inno.u-szeged.hu


SZTE kutatási területei

A Szegedi Tudományegyetem kiemelt kutatási területei az alábbiak:

Neurobiológia
Az utóbbi években folytatott neurobiológiai kutatások eredményei az idegsejtek és neuronhálózatok jellemzőinek feltárásával egyre közelebb visznek az agyi tevékenységek, illetve a neurodegenerációs, a neuroprotekciós folyamatok megértéséhez. A Szegedi Tudományegyetem kutatócsoportjai e területhez kapcsolódóan komoly eredményeket értek el, ezáltal hozzájárulva mind a szélesebb rétegeket érintő problémák (fájdalomérzés, fejfájás) mind a speciálisabb sérülések és betegségek (traumás agyi sérülés, Alzheimer-kór, Parkinson-kór) kezeléséhez.

Immunológia
Az elmúlt évtizedekben lezajlott globalizációs és urbanizációs változások hatására a fejlett országokban a lakosság jelentős részének átalakult életmódja, mely gyakran olyan negatív következményekkel is jár, mint az allergiás és egyéb immunológiai kórképek népbetegséggé válása. A jelenlegi folyamatokat szemlélve vélhetőleg folytatódni fog ez a tendencia, így az immunológia várhatóan még nagyobb jelentőségre fog szert tenni. A Szegedi Tudományegyetemen genetikai és sejt szinten egyaránt vizsgálják az immunszervek működését, az immunválaszokat, illetve az immunológiai hátterű betegségeket, ezáltal a bőrbetegségektől az allergiáig számos területen járulnak hozzá széles rétegeket érintő problémák megoldásához.

Genetika
A Szegedi Tudományegyetemen zajló genetikai kutatások állatok elemzésén keresztül következtetnek az emberi egészség szempontjából is fontos biológiai sajátosságokra, különös tekintettel a hormonszabályozásra vonatkozóan. Emellett az egyetemen kiterjedt klinikai genomikai vizsgálatok zajlanak, melyek célja a betegségek hátterében álló örökletes tényezők megismerése, illetve felhasználásuk révén új diagnosztikai és terápiás eljárások kifejlesztése.

Preklinikai farmakológia
A Szegedi Tudományegyetem kutatói egyaránt elemeznek gyógy- és aromanövényeket, illetve toxikus hatóanyagokat és új gyógyszerjelölt vegyületeket, kimutatva, illetve beigazolva az egyes molekulák hatását, specifikálva alkalmazási területeiket és ezáltal kiterjedt alapot szolgáltatva a klinikai farmakológia számára.

Klinikai farmakológia
A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ egységeiben kiterjedt klinikai farmakológiai kutatások zajlanak. Ezek során új gyógyszerek és gyógyszer-kombinációk hatékonyságát, hatásmechanizmusát, mellékhatásait és azok módosítási lehetőségeit vizsgálják. Az eredményekre alapozottan új farmakokinetikai és farmakogenetikai módszereket dolgoznak ki. Az egyetemen I. fázisú Klinikai Farmakológiai Vizsgálóhely működik. Az I. fázisú és bioekvivalencia-vizsgálatok mellett II-IV. fázisú vizsgálatokat is jelentős számban végeznek az intézményben.

Környezettechnológia
A természeti erőforrások szűkülése az intenzív erőforrás-kihasználáshoz nélkülözhetetlen technológiai fejlesztéseket tesz szükségessé. A környezettechnológiai kutatások egyfelől a hulladékok, mint nyersanyagok energiatermelésre történő hatékony alkalmazását, másfelől az olyan természetes energiaforrások, mint a napenergia hatékonyabb felhasználását teszik lehetővé. Az erőforrás-kihasználáson túl a környezettudományi kutatások fontos iránya még a földrajzi-földtani folyamatok pontosabb meghatározása, valamint a környezeti rekonstrukció.

Lézerfizika
Az elmúlt évtizedben a lézerek alkalmazása jelentősen átalakította az anyag- és orvostudományi kutatások irányát, illetve szignifikánsan növelte a mérések pontosságát. A lézertechnika fejlődésével ma már a rendkívül gyors, molekuláris, sőt, atomi szintű elemi folyamatok dinamikájának vizsgálatára is lehetőség nyílik. A Szegedi Tudományegyetemen zajló lézertechnológiai kutatások az évtizedes hagyományok és szakértelem mellett nemzetközi szinten is kiemelkedő infrastrukturális háttérrel párosulnak. Az országosan egyedülálló két terawatt csúcsteljesítményű titán-zafír lézerrendszer (TeWaTi) és a nemzetközileg elismert Nagy Intenzitású Lézer Laboratórium (HILL) mellett az európai uniós közös kutatási infrastruktúraként, több mint 200 millió euró beruházásból Szegeden megépült ELI-ALPS „szuperlézer” kiemelkedő technikai hátteret biztosít a jövőbeni kutatásokhoz.

Nanotechnológia és anyagtudomány
Az anyagtudományi kutatások fő áramába tartozik a szabályozott méretű és morfológiájú, megfelelően funkcionalizált nanofémek kutatása, melyek biológiai, kémiai, elektronikai és optikai rendszerekben széles körben használhatók a diagnosztika, a gyógyászat és az ipari termelés számos területén. Ugyancsak fontosak az olyan anyagtudományi kutatások, melyek öntisztuló felületekhez, a napenergia hatékonyabb hasznosításához, illetve ipari oldószerekhez vezethetnek. Utóbbiak a szennyezések lebontásában, illetve a nyersanyagok kiaknázásában játszhatnak fontos szerepet.

Információtechnológia és szoftverfejlesztés
A Szegedi Tudományegyetemen kiterjedt kutatások folynak az online algoritmusok fejlesztéséhez és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó területeken, melyek eredményei a nyelvtechnológiákhoz köthetők. A szoftverek kódszinten jelentkező problémáinak elemzésével foglalkozó szoftverminőség-kutatások segítenek megelőzni, illetve lassítani a szoftverek „öregedését”. Ugyancsak fontosak a szoftveralapú életminőség-növelő fejlesztések, melyek esetében a telemedicina és a mezőgazdaság területén vannak kiemelkedő eredményeink. A számítógépes optimalizálás szintén egyre nagyobb gazdasági relevanciával bír, az erre vonatkozó kutatások is egyre szélesebbek a nemlineáris optimalizálástól a mikroszimulációig. Ilyen kutatások eredményei segítik a közlekedési modellezést, a gyártási szimulációkat vagy a különböző rangsorolási feladatok megoldását.

További információ a fent említett kutatási területekről az SZTE kiadványában

Kiválóság a kutatásban és az innovációban,

illetve az SZTE weboldalán található: www.u-szeged.hu.

SZTE spin-off cégei

CE Optics Természettudományi és Kutató Kft.

A CE Optics Kft.-t 2007-ben alapították a Szegedi Tudományegyetem Optika Tanszékén működő TeWaTi Kutatócsoport kutatási eredményeinek és az azokból származó szabadalmak hasznosítására és továbbfejlesztésére. A jelenlegi termékkör ezért az optikában használatos anyagok, tükrök és eszközök diszperziójának nagy pontosságú mérésére szolgáló berendezésektől és szoftverektől kezdve a nagy intenzitású lézerimpulzusok polarizációforgatásán keresztül az ultrarövid lézerimpulzusok ún. hordozó-burkoló fázisának méréséig és szabályozásáig tart. Ez utóbbiak a következő generációs, ultranagy sávszélességű optikai telekommunikációs technológiához is kapcsolódnak. A fentieken kívül a vállalkozás portfóliójába tartozik még az általános optikai mérnöki tanácsadás és tervezés is. A vállalkozás telephelye Szegeden van, amely nem csak az optikai- és lézeres felsőoktatás, hanem azok alap- és alkalmazott kutatásainak, valamint változatos felhasználásának is hazai fellegvára.

Weboldal: www.ceoptics.hu

Első Magyar Biogáz Kft.

A cég az első olyan vállalkozás Magyarországon, amely főtevékenységként kizárólag biogáz alapon működtetett üzemek tervezésével, létesítésével és az üzemeltetés támogatásával foglalkozik.

Üzleti szemléletének két alappillére:

 • szakszerű, adott technológiai szinthez mért leghatékonyabb eljárás bevezetése iránti elkötelezettség;
 • komplex, integrált megközelítés, a biogáz technológia valamennyi műszaki-gazdasági elemére kiterjedően.

Munkájuk során feladatuk igényes ellátásával hozzájárulnak a környezet védelméhez és a korszerű energiaforrások elterjedéséhez.

Hilase Kft.

A Hilase Kft. a Szegedi Tudományegyetem kutatói által 2004-ben alapított, jelenleg a VIDEOTON cégcsoporthoz tartozó spin-off vállalkozás. A cég fotoakusztikus elven alapuló lézeres gázösszetétel-mérő műszereket fejleszt ki és gyárt a földgázipar, a biogáz ipar számára, valamint környezetvédelmi mérésekhez. A Hilase Kft. polimer membránok, lapok, tömlők gázáteresztő-képességének mérését szolgáltatásként is végzi.

HOBRÉ Laser Technology Kft.

A Hobré Kft. fotoakusztikus műszereket gyárt és fejleszt földgázipari alkalmazásokra, elsősorban a földgáz és a földgáz-előállítás során keletkező egyéb gázok kénhidrogén, vízgőz és szén-dioxid tartalmának folyamatos és automatikus mérésére. A cég a holland Hobré BV leányvállalata, a tevékenységét Szegeden végzi, fizikusokat és környezetmérnököket alkalmaz.

InnoGeo Nonprofit Közhasznú Kft.

A vállalkozás célja olyan geotermikus technológia-fejlesztő hálózat és központ, valamint effektív hálózatmenedzsment létrehozása, mely képes a termálenergetikával kapcsolatos régiós fejlesztések koordinálására, a gyakran ellentétes gazdasági, technológiai és környezeti szempontok közötti optimális egyensúly kialakítására.
Az InnoGeo a kutatóhelyek és a felhasználók közötti innovációs fejlesztésekkel, a különböző igények kétirányú közvetítésével, szaktanácsadással segít a geotermikus energiát hasznosító ágazatok, cégek, önkormányzatok számára.

Nanocolltech Kft.

A szegedi székhelyű NANOCOLLTECH Kft.-t 2005-ben alapította két magánszemély – Dr. Dékány Imre akadémikus egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem kolloidkémia professzora és Dr. Buzás Norbert kémikus, innovációs menedzser.
A cég azzal a célkitűzéssel jött létre, hogy olyan nanoszerkezetű anyagokat – fémeket, fém-oxidokat és komplex folyadékokat, valamint reaktív nanorészecskéket és felületeket – fejlesszenek, amelyek az ipari folyamatokban közvetlenül alkalmazhatók, illetve könnyen termékké formálhatók. A társaság fejlesztései a környezetiparhoz, az egészségiparhoz és az elektronikai iparhoz kapcsolódnak.

Tonosoft Orvostechnikai és Kutatás Fejlesztési Kft.

A Tonosoft Kft. 2006 januárjában bejegyzett hódmezővásárhelyi székhelyű spin-off vállalkozás, amely egy szegedi orvosprofesszor és az SZTE egy közös szabadalmának (gastro tonometriás szonda) hasznosítására jött létre magyar magánemberek alapításában. Az új rendszerű TONOSOFT szonda, amely teljes mértékben szilikon csőrendszerből áll és ballonmentes, a hagyományosnál sok tekintetben előnyösebben alkalmazható. A vékony és puha szonda a beteget nem terheli, a vizsgálat napokon át, 10 percenkénti mintavétellel folyamatosan végezhető. A vállalkozás folyamatos innovációs tevékenységének köszönhetően létrejött egy komplex rendszer, azaz a szondából és saját fejlesztésű mérőeszközből álló vizsgálati módszer.

SMART Dental Fogtechnikai Kereskedelmi Szolgáltató Kft.

A vállalkozás a J-MED nevű műtéti tervező, biomechanikai elemző és navigációs rendszer kifejlesztésével és jövőbeni értékesítésével foglalkozik, amely problémás csonttörések esetében segíti a műtéti tervezést, oly módon, hogy a csonttörésről készített CT felvételek alapján biomechanikailag modellezi és elemzi az orvos által javasolt műtéti tervet. Ezt követően a tervező orvos részére az erre a célra kifejlesztett program segítségével, kiképzett szakorvosok on-line validálják a műtéti tervet. Egy jelenleg fejlesztés alatt álló további modul a jóváhagyott terv műtőben történő megvalósítását navigációs rendszer segítségével közvetlenül segíti.


MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont (MTA SZBK), melyet a Magyar Tudományos Akadémia hozott létre 1971-ben, a modern biológia interdiszciplináris jellegének megfelelően, négy intézetből áll (Növénybiológiai, Biofizikai, Biokémiai, Genetikai Intézet). Az intézetek fő feladata az ismeretszerzés, ezért a kutatócsoportok maguk választhatják meg kutatási irányaikat. A kutatási területek túlnyomó része ennek megfelelően a sejt- és molekuláris biológiai kutatások nemzetközi tendenciáit követi és azok élvonalához tartozik. Az SZBK az Európai Molekuláris és Biológiai Szervezettől (EMBO) elnyerte 2000-ben az Európai Kiválósági Központ (Center of Excellence) megtisztelő címet.

Jelentős szerepet töltenek be a SZBK tevékenységben a különböző tudományos és kutatási együttműködések. A kutatócsoportok sikeresen vettek és vesznek részt számos nemzetközi és hazai kutatási konzorcium munkájában. Az alapkutatási tevékenység mellett az alkalmazott kutatások aránya is egyre jelentősebb. Az SZBK-ban DNS chip labor, Silicon, Graphics informatikai labor és fehérjék mikroszekvenálására alkalmas tömegspektroszkóp működik, amelyek lehetővé teszik az SZBK bekapcsolódását a genom projektek nyomán feltáruló új kutatásokba. Az intézményben a fennállása óta közel 70 szabadalmi bejelentés történt.

Az MTA SZBK hozzávetőleg 450 személyt alkalmaz, melyek közül több mint 240 tartozik a kutatói állományhoz, ezen kívül 8 az ITC (International Training Course) keretében továbbképzésen résztvevő külföldi és 66 a különböző PhD iskolákhoz tartozó hallgató vesz részt közvetlenül a kutatásokban.

A kutatások aktív hazai és nemzetközi együttműködések keretében folynak, amelyek között legjelentősebbek az, OTKA, NKTH, EU Tudományos Keretprogramok, a Wellcome Trust, Human Frontier Science Program, valamint a Howard Hughes Medical Institute által támogatott projektek. Az elmúlt öt év folyamán az intézet munkatársai eredményeiket több mint 200 nemzetközi folyóiratban megjelent közleményben publikálták. Közülük számos a legrangosabb Nature és Science tudományos folyóiratokban jelent meg. Az elért eredményekre az elmúlt öt év során a nemzetközi közösség közel 9 000 alkalommal hivatkozott.

Az SZBK szolgáltatásai:

 • Funkcionális Genomika
 • Proteomika
 • Mikroszkópos Sejtanalízis
 • DNS szekvenálás
 • Újgenerációs szekvenálás
 • Nukleinsav Szintézis
 • Állatház

Weboldal: www.brc.hu

MTA SZBK spin-off cégei

AVICOR Kutató, Fejlesztő Kft.

Az Avicor Kft. 100%-ban magyar tulajdonban levő, 2005-ben alakult, a biotechnológiai szakterületen tevékenykedő kutató-fejlesztő gazdasági társaság.

Az Avicor Kft. az általa kifejlesztett kémiai microarray technológia segítségével szándékozik a kémia és a genomika közötti hidat építeni. A cég olyan szilárd hordozó (üveg) módosítására alkalmas technológiát dolgozott ki (már meglévő szabadalom licenciájának megszerzésével és saját szabadalmával), amely kismolekulák nagysűrűségű nyomtatását, kémiai chipek és kémiai molekulákat tartalmazó üveggyöngyök előállítását teszi lehetővé. Nemzetközi viszonylatban is egyedülálló technológiát dolgozott ki, amely alkalmas kémiai microarrayt, valamint affinitáskromatográfiára alkalmas oszloptöltetet létrehozni. Saját technológiáját alapul véve szolgáltatásokat nyújt, elsősorban a gyógyszerfejlesztéssel foglalkozó nagyvállalatoknak és biotechnológiai cégeknek. A technológiával gyógyszerhatóanyagok gyors szűrésére nyílik mód rendkívül költséghatékonyan.

A technológia kezdeti megvalósulásától kezdve az összes nagyobb hazai gyógyszergyárral (Richter, Egis, Chinoin) kötött már szerződést, továbbá két amerikai nagyvállalattal (SRI International, Ikaria) és több európai céggel (pld. Servier, Vivalis – Franciaország, Theryte – Anglia) is. A hazai együttműködő partnerek közül kiemelendő a Vichem Kft, akikkel kinázinhibítor kémiai microarray kidolgozását valósítottuk meg.

Kapcsolattartó: Dr. Puskás László
E-mail: laszlo@avicorbiotech.com
Weboldal: www.avicorbiotech.com

AVIDIN Kutató, Fejlesztő és Kereskedelmi Kft.

Az Avidin Kft. 100%-ban magyar tulajdonban levő, 2002-ben alakult, a biotechnológiai szakterületen tevékenykedő kutató-fejlesztő gazdasági társaság, melynek elsődleges fókuszában a K+F tevékenység áll. A cég szolgáltatásait/termékeit a genomika, gyógyszerkutatás és fejlesztés preklinikai fázisában szükséges biológiai és kémiai tevékenységek piaci szegmensén kínálja Magyarországon és Európában egyaránt.

A cég reagenseket és eljárásokat is fejleszt. Ezek közül kiemelendő az Európában is csak néhány helyen megtalálható, nagyáteresztőképességű PCR műszerpark, amellyel a cég nagy felbontásban tudja nyomon követni különböző gének aktivitásváltozását a toxikológia, onkológia, gyógyszerfejlesztés területeken napi 18.000 QRT-PCR kapacitással. A cég beállított egy olyan egyedülálló műszer együttest, amely jelölésmentes sejt és molekula analíziseket tud elvégezni.

Hazánkban a nagy gyógyszergyárak után a legnagyobb kismoleka könyvtárral rendelkezünk (80.000), amely kiindulópontja számos hatóanyagcsalád azonosításának. A könyvtárat vegyészeink folyamatosan bővítik, valamint vezérmolekula optimalizációt végeznek szerveskémiai laboratóriumainkban.

Nagy előny, hogy olyan engedélyezett és folyamatosan ellenőrzött állatházzal és professzionális munkaerővel rendelkezünk, amellyel steril körülmények között különböző immunhiányos állatok tartását és egyedi kísérletek tervezését, kivitelezését teszik lehetővé.

A genomikai technikának, a viszonylag nagyszámú molekulakönyvtárunknak, a szerveskémiai szaktudásunknak, az állatkísérleti kapacitásunknak, valamint a professzionális partner kapcsolatainknak köszönhetően reális célként fogalmazódott meg cégünknél, hogy a közeljövőben humán klinikai vizsgálatban is kipróbált Alzheimer-kórral illetve rákkal szemben hatásos hatóanyagot fejlesszünk ki. A kutatás magas szintű műveléséhez a szolgáltatásainkból és termékeinkből befolyó bevételek mellett a hazai és európai uniós pályázati források is elengedhetetlenek. Szolgáltatásainkat magyar és európai cégek veszik igénybe (kémiai optimalizálás és hit azonosítás, steril állatkísérletek). Termékeinket (citológiai/genomikai reagensek) elsősorban Magyarországon értékesítjük.

Kapcsolattartó: Dr. Puskás László
E-mail: laszlo@avidinbiotech.com
Weboldal: www.avidinbiotech.com

DELTA Bio 2000 Kft.

A Delta Bio 2000 Kft. 2007-ben alakult ún. spin-off biotechnológiai cég, amelynek fő profilja a kutatás-fejlesztés és biotechnológiai szolgáltatás. Elsődleges vizsgálati és kutatási területünk a tumordiagnosztika és terápia, daganatos betegségek molekuláris hátterének feltárása, rákgyógyszerek fejlesztése. Cégünknél detektálni tudjuk a DNS-ben megjelenő változásokat, úgymint DNS szakaszok beépülését, kiesését, pontmutációk megjelenését. Vizsgáljuk a rák kialakulásában és fenntartásában szerepet játszó géneket. Érdeklődésünk központjában olyan potenciális gyógyszer-célpont fehérjék szerepelnek, melyek jelentős szerepet játszanak a DNS kettőződése közben keletkezett hibák átírásában és javításában.

A cég tevékenységei között szerepelnek még olyan különböző szolgáltatások, mint a DNS szekvencia és SNP analízisek elvégzése, mely utóbbi mindmáig hiánypótló tevékenység a dél-alföldi régióban. A molekuláris diagnosztika terén cégünk genetikai markerek, mint pl. SNP és fragmenthossz polimorfizmus molekuláris diagnózisának kifejlesztésén és alkalmazásán dolgozik. Igény szerint vállaljuk az ún. egygénes öröklődő betegségek, illetve a molekuláris célpontokra irányított gyógyszerek hatását előrejelző markerek (pl. tumormarkerek) molekuláris diagnózisát és ennek optimalizálását is DNS szekvenálás, DHPLC analízis, SNP-shot, kapilláris elektroforézisen alapuló genotipizálás, high resolution melting, és real-time PCR módszerek segítségével.

Ezen tevékenységeink során kerültünk szakmai kapcsolatba több hazai egyetem Orvostudományi Karának, illetve Természettudományi Karának számos tanszékével. Együttműködésünk kiváló a Magyar Tudományos Akadémia több kutatóintézetének és hazai Kooperációs Kutatási Központok számos kutatócsoportjával is.

A cég projektjei:

 • Homológ rekombinációt mérő rendszer kidolgozása;
 • Humán proteon chip kifejlesztése;
 • Új emlős sejtvonalak létrehozása transzgének integrációjának nyomon követésére;
 • Rákterápiában használt gyógyszerek hatékonyságának elősegítése a Rad 18 fehérje aktivitásának speciális gátlásával;
 • Növényi eredetű detoxifikáló és sejtkárosodást mérséklő enzimek és anyagcseretermékek hatásának elemzése, valamint az azokat hasznosító technológiák kidolgozása.

A cég szolgáltatásai:

 • SNP (single nucleotide polymorphism) analízis;
 • Mutagenitás és toxicitás vizsgálatok szövettenyészetekben;
 • Fehérjeexpresszió és fehérjetisztítás;
 • DNS- és fehérjeszekvenálás;
 • Real-time PCR;
 • Molekuláris diagnosztika.

Kapcsolattartó: Dr. Haracska Lajos
E-mail: deltabio2000@gmail.com
Weboldal: www.deltabio.eu

LIPIDART Kft.

A LipidArt Kft. az MTA Szegedi Biológiai Központja (SZBK) és a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) szakértői által 2007-ben alapított spin-off vállalkozás. Küldetése az emberi betegségek széles körére alkalmazható gyógyszerészeti termékek és szolgáltatások új generációjának kifejlesztése.

A cég által alkalmazott forradalmian új gyógyszerfejlesztési platform a sejtmembránok molekuláris struktúrájának modulációján alapuló szelektív stresszfehérje indukción alapul. A vállalkozás a stresszfehérje válasz vizsgálatával kapcsolatos paradigmaváltás előnyeit kiaknázva olyan nehezen kezelhető betegségekre fókuszál, mint a daganatos, a neurodegeneratív betegségek (Alzheimer-kór, ALS) és a metabolikus betegségek (cukorbetegség, zsírraktározási betegségek).

Spin-off vállalkozásként a LipidArt technológiája az SzBK Molekuláris Stresszbiológiai Laboratóriumában végzett kutatásokon alapul. A laboratóriumban alkalmazott egyedi molekulák követésére alkalmas ultraszenzitív fluoreszcens mikoroszkópia egyedülálló lehetőséget ad arra, hogy betekintést nyerjünk a betegségek patomechanizmusába és a gyógyszerek hatásmechanizmusába. (Vigh et al. (2007) Adv. Exp.  Biol. 594, 114-131.; Nagy et al. (2007) Proc. Natl. Acad. Sci. 104, 7945-7950.). Molekuláris biológiai, biokémiai, analitikai és érzékeny sejtbiofizikai eszközök együttes alkalmazása képes azonosítani azokat a molekuláris kölcsönhatásokat, amelyek membrán hiperstruktúrákhoz vezetnek, valamint lehetővé teszik a lipid- és fehérje-specifikus membrán domének vagy tutajok (HSP szignalizációba kapcsolt) közvetlen megfigyelését.

A LipidArt jelenlegi infrastruktúrája a sejtek egyedi stresszválaszán alapuló szűrés és a preklinikai biofizikai, kémiai és biológiai fejlesztési munka köré összpontosul. A LipidArt laboratórium az SzBK- ban található. Az SzBK, a Szegedi Neurobiológiai Tudásközpont és a Szegedi Tudományegyetem a vállalkozás számára hozzáférést biztosít K+F infrastruktúrájához.

Kapcsolattartó: Dr. Török Zsolt
E-mail: ztorok@lipidart.com
Weboldal: www.lipidart.com


BAY-BIO

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Magyarország vezető alkalmazott kutatási intézménye, melynek Biotechnológiai Divízióját (BAY-BIO) jog-elődje, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány nyitotta meg az alapítványi intézetek sorában elsőként, 1993. szeptember 24-én.

A Biotechnológiai Divízió alapvető célja, hogy az elérhető legmagasabb szakmai színvonalon lássa el kutatás-fejlesztési feladatait a képviselt alkalmazott kutatási irányvonalaknak megfelelően. Az intézet olyan magas színvonalú technológiai megoldások kidolgozását tűzte ki célul, amellyel hozzájárulhat a tiszta és lakható természeti környezet kialakításához és annak fenntartásához. A Kft. fő célkitűzésével összhangban a BAY-BIO küldetése a technológiatranszfer, azaz a kutatás-fejlesztési eredmények ipari, gazdasági hasznosításának megvalósítása; adaptálható kutatási eredmények elérése és közzététele a biotechnológia területén.

A BAY-BIO rugalmas hozzáállása és az alkalmazott kutatás területén megalapozott széles körű szakmai háttere segítségével kreatív, innovatív megoldásokat, válaszokat ad a partnerei részéről felmerülő, biotechnológiai vonatkozású problémákra. A jelenlegi és jövőbeli partnerekkel célzott, hosszú távú stratégiai együttműködések lehetővé teszik a Biotechnológiai Divízió számára a folyamatos fejlődést, és azt, hogy meghatározó mértékben hozzájáruljon az épített környezet fenntartható fejlődéséhez.

A BAY-BIO feladatának tekinti az alábbiak megvalósítását a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Non-profit Kft. többi szervezeti egységével szorosan együttműködve:

 • alkalmazott kutatási háttér biztosítása a hazai és nemzetközi vállalati partnereknek,
 • saját, eredmény- és termékorientált fejlesztések meg-valósítása,
 • modern szolgáltatási paletta nyújtása a partnerek felé,
 • gyakorlat-orientált oktatás.

Az intézetről további információ az intézet weboldalán: www.bayzoltan.hu

Kapcsolattartó:
Dr. Kiss István
divízió igazgató

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Biotechnológiai Divízió (BAY-BIO)

6726 Szeged, Derkovits fasor 2.
Telefon: +36-30/637-3375
E-mail: istvan.kiss@bayzoltan.hu
Weboldal: www.bayzoltan.hu


Felsőfokú képzés

A Szegedi Tudományegyetem a magyar felsőoktatás olyan gazdag hagyományokkal rendelkező, magas presztízsű intézménye, melynek hivatása a színvonalas alap- és mesterképzés, a tudományos (doktori) képzés, a felsőfokú szakképzés és a szakirányú továbbképzés.

2013-ban a három legnagyobb hazai felsőoktatási intézmény, így az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem mellett a Szegedi Tudományegyetem kapta meg a Kiemelt felsőoktatási intézmény címet. A minősítés angol elnevezése: University of National Excellence.

A Szegedi Tudományegyetem a legismertebb felsőoktatási rangsorokban rendre a világ legjobbjai között szerepel. A QS kelet-európai és közép-ázsiai régiót vizsgáló listáján a 15., a világ zöld egyetemeinek rangsorában, a belvárosokban fekvő és működő intézmények közül pedig a 14.

A szegedi felsőoktatási intézmények igen jelentős számú hallgatót képeznek. A Szegedi Tudományegyetem 12 karán tanuló közel 22 ezer egyetemi hallgató, 90 alapszak, 142 mesterszak, 135 osztatlan képzés, 19 felsőoktatási szakképzés, 44 szakirányú továbbképzés közül választhat. Az intézményen belül 19 doktori iskola működik. Az egyetem oktató és tudományos kutató munkáját az intézményekben tevékenykedő 2 200 kutató és oktató segíti, akik közül kilenc a Magyar Tudományos Akadémia tagja, 130 akadémiai doktor és 942 PhD-fokozattal rendelkezik.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

0

Kar

0

Hallgatói létszám (közelítőleg)

0

Doktori iskola

0

Alapképzési szak

0

Szakirányú továbbképzés

0

Osztatlan képzés

0

Felsőoktatási szakképzés

0

Mesterszak

Képzési területek és tudományterületek a Szegedi Tudományegyetemen

Képzési területek:

 • agrár,
 • bölcsészettudomány,
 • gazdaságtudományok,
 • informatika,
 • jogi,
 • műszaki,
 • művészet- és művészetközvetítés,
 • orvos- és egészségtudomány,
 • pedagógusképzés,
 • sport-, társadalom- és természettudomány.

19 doktori iskolában lehet PhD-fokozatot szerezni a következő tudományterületeken:

 • bölcsészettudományok,
 • természet- és műszaki tudományok,
 • orvos- és gyógyszerésztudományok,
 • társadalomtudományok.

SZTE általános bemutatkozó anyagai: www.u-szeged.hu/egyetemi-kiadvanyok
Bővebb tájékoztatás az egyetem karain folyó képzésekről: www.u-szeged.hu/karok

A Szegedi Tudományegyetemnek az oktatástól elválaszthatatlan feladata a nemzetközileg is versenyképes kutatás művelése, a kutatóegyetemi jelleg erősítése.

A város tudományos életét országosan is fémjelző biotechnológiai, információ-technológiai és anyagtudományi kutatások mellett az egyetem további kutatási területein több, mint 2 400 kutató és oktató folytat nemzetközi szinten is jelentős, a hazai viszonylatban pedig meghatározó szakmai tevékenységet.

Az SZTE kiemelt kutatási területei:

 • neurobiológia,
 • preklinikai farmakológia,
 • klinikai farmakológia,
 • genetika,
 • nanotechnológia,
 • anyagtudomány,
 • lézerfizika,
 • szoftverfejlesztés,
 • biotechnológia és környezettechnológia,
 • immunológia.

Az egyetem kiemelt célja az intézmény oktatási és kutatási tevékenységéinek kiaknázásával a szellemi termékek előállításának és hasznosításának biztosítása. A Szegedi Tudományegyetemen a kutatás-fejlesztési és az innovációs feladatokat a Tudományos és Innovációs Rektorhelyettes irányításával a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság feladata az SZTE kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének, ipari kapcsolatainak menedzselése, népszerűsítése, az Egyetem szellemi tulajdon-portfóliójának építése, kezelése és hasznosítása.

További információ: www.inno.u-szeged.hu

 


Informatikai képzés

Az informatika képzési terület három, a gazdaság egyik húzóágazatának munkaerőigényeit kiszolgáló programjával van jelen a Szegedi Tudományegyetemen: gazdaságinformatikus, mérnök informatikus és programtervező informatikus alapszakok várják a hallgatókat a Természettudományi és Informatikai Kar (TTIK) Informatikai Tanszékcsoportján. Az Informatikai Intézet 1990 óta a TTIK önálló egységeként működik.

A Tanszékcsoport számos alap-, mesterképzési, és osztatlan képzési szakon indít képzéseket:

Az SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport jelenleg hat tanszékből áll, melyek a következők:

A Tanszékcsoporttal mind oktatásban mind kutatásban szorosan együttműködik az MTA Mesterséges Intelligencia Kutatócsoportja.

A Tanszékcsoport 1993 óta folytat doktori képzést, korábban a Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola Informatika Programjának keretében, jelenleg az Informatika Doktori Iskolában.

Az informatika képzés a gazdaság egyik húzóágazatának munkaerőigényeit kiszolgáló képzési program. Az egyetem minden képzési szintet biztosít az informatikai képzési területen, így jelen van az alap – BSc, mester – MSc és doktori – PhD-szint is. Az alap- és mesterképzések nappali és levelező tagozatokon egyaránt folytathatók. Az informatikai képzésben résztvevők tanulmányaik során informatika tanári szakirányt is választhatnak.

Az informatikai tanszéken megközelítőleg évente 250 hallgató végez.

Az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Informatikai Intézetének weboldala: www.inf.u-szeged.hu


Gazdasági képzés

A gazdaságtudományi képzési területen belül, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar a gazdálkodás és menedzsment, kereskedelem és marketing, pénzügy és számvitel alapszakokkal várja a fiatalokat.

A gazdálkodási és menedzsment szak távoktatási formában is elérhető. A kar a diplomásokra is gondol, nekik indítja mesterképzéseit, melyek a következők: közgazdálkodás és közpolitika, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, marketing, pénzügyi, regionális és környezeti gazdaságtan, valamint Master of Business Administration (MBA). A gazdálkodás és menedzsment alap-, illetve a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzés angol nyelven is elérhető.

Négy féléves felsőfokú szakképzés keretében – banki szakügyintéző, kis- és középvállalkozási menedzser, pénzügyi szakügyintéző, számviteli szakügyintéző – a gazdaság hétköznapi ügyeiben kitűnően tájékozódó leendő szakembereket oktatnak a Juhász Gyula Pedagógusképző Karral közös képzésben.

Az SZTE Gazdaságtudományi Kar honlapja: www.eco.u-szeged.hu


Mérnöki képzés

Az mérnöki képzési terület alapszakjait a Mérnöki Kar, a Természettudományi és Informatikai Kar, valamint a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar kínálja. A Természettudományi és Informatikai Kar az anyagmérnök, a biomérnök és a környezetmérnök alapszakokat indítja nappali és levelezős képzésben is. A Juhász Gyula Pedagógusképző Karon a műszaki szakoktató alapképzési szak informatika szakirány választható.

A Mérnöki Kar élelmiszermérnök, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, mezőgazdasági és élelmiszeri-pari gépészmérnök alapszakokon és a hozzájuk kapcsolódó, változatos szakirányokon várja a mérnöki képzések iránt érdeklődőket. A szakirányok nyújtotta ismeretek teszik lehetővé, hogy a fiatal diplomások nem csupán a szűken értelmezett mezőgazdasági és élelmiszer-ipari mérnöki területeken, hanem a velük kapcsolatos más szakmákban is elhelyezkedhetnek. Jól hasznosíthatják diplomájukat például kereskedelmi vagy szolgáltatási területen.

Az SZTE mérnöki karán is megindult a duális mérnökképzés, melynek bevezetésével a felsőoktatás és a munkaerőpiac igényei közelebb kerülnek egymáshoz. A duális képzésben részt vevő hallgatónak amellett, hogy felsőoktatási tanulmányaik során magas szintű elméleti tudást sajátíthatnak el, lehetőségük nyílik arra, hogy a tanultakat a gyakorlatban is alkalmazhassák, így szerezve versenyképes ismereteket az egyetemi évek alatt. A képzésben részt vevő partner vállalatok száma folyamatosan bővül Szegeden és az ország egész területén.

A duális mérnökképzésben résztvevő, szegedi székhelyű gazdasági szervezetek:

 • Contitech Rubber Industrial Kft.
 • Ferroép ZRt.
 • Pick Zrt.
 • Szegedi Sütödék Kft.
 • Szegedi Paprika Zrt.
 • Alukonstrukt Kft.
 • Szegána Kft.
 • Transcommers Kft.
 • Sirema Kft.

Az SZTE Mérnöki Kar honlapja: www.mk.u-szeged.hu


Egészségtudományi képzések

Az orvos- és egészségtudományi képzési terület szakjain és alapszakjain történik az egészségügy jól kvalifikált munkatársainak képzése az Általános Orvostudományi Karon (ÁOK), az Egészségtudományi és Szociális Képzési Karon (ETSZK), a Fogorvostudományi Karon (FOK), és a Gyógyszerésztudományi Karon (GYTK).

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) magyar, angol és német nyelven folyik a képzés. A 12 féléves általános orvosképzés mellett a kar rezidensrendszerű szakképzést, folyamatos továbbképzést biztosít a régió egészségügyi ellátásához. A karon angol-magyar orvosi szakfordító szakirányú továbbképzés is zajlik. Az oktatás kreditrendszerű, a közel ezer hazai hallgató mellett mintegy nyolcszáz külföldi állampolgárságú medikus vesz részt benne, több mint 30 országból. A fakultás anatómiai nyári egyetemen folytat tanulmányokra előkészítő oktatást (pre-med képzést), valamint a külföldi BSc-diplomával rendelkezők is a nyári kurzus keretében kapcsolódhatnak be az angol és német nyelvű oktatásba.

A Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban működő klinikák a régió és Szeged egészségügyi ellátásának, a klinikai diszciplínák és a gyakorlati oktatás, a klinikai és gyógyszeripari kutatások letéteményesei. A Klinikai Központ, mint regionális centrum mintegy 250 ezer ember egészségügyi ellátását biztosítja 1433 aktív és 357 krónikus ágyon.

A fogorvosképzés 2007 januárjában emelkedett kari rangra. Az ötvenes években indult Szegeden a fogászati oktatás, amely 1960-tól szakosított fogorvosképzésként működik, az önálló fogorvos-tudományi szak pedig 2001-ben indult. A képzés szegedi specialitása, hogy a hallgatók az ötéves képzés befejezését követően frissen végzett fogorvosként már képesek a betegek teljes körű ellátására. A Fogorvostudományi Kar (FOK) a külföldi hallgatókat is várja, 2004 óta angol nyelven is oktatják a fiatalokat.

A gyógyszerészképzés időtartama öt év, a tanulmányok magyar és angol nyelven végezhetőek. A graduális oktatás során angol–magyar szakfordítói képzésen vehetnek részt azok a hallgatók, akik felvételükkor középfokú angol nyelvismerettel rendelkeznek.

A gyógyszerészalmanachok adatai szerint a magyar gyógyszerészek csaknem fele Szegeden szerezte diplomáját. A Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) rájuk és más egyetemek egykori gyógyszerészhallgatóira gondolva indítja posztgraduális képzéseit 15 szakirányon.

Az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar (ETSZK) az egészségügyben nélkülözhetetlen diplomás munkatársak képzését végzi. Az itt meghirdetett alapszakok: a nyolc féléves ápolás és betegellátás, egészségügyi gondozás és prevenció, az öt féléves képi diagnosztika és intervenciós asszisztens, a hat féléves szülésznő és a hét féléves szociális munka szak. A karon induló szakok népszerűségében közrejátszik, hogy az itt végzett szakemberek egész Európában keresettek, az Európai Unió minden tagállamában szívesen látott munkavállalók.

SZTE Általános Orvostudományi Kar honlapja: www.med.u-szeged.hu
SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar honlapja: www.etszk.u-szeged.hu
SZTE Fogorvostudományi Kar honlapja: www.stoma.u-szeged.hu
SZTE Gyógyszerésztudományi Kar honlapja: www.pharm.u-szeged.hu


Bölcsészettudományi képzés

A Bölcsészettudományi Kar – mind oktatói, mind hallgatói létszámát tekintve – az SZTE legnépesebb karai közé tartozik, mintegy 4 500 diákkal.

16 alapszak, 47 mesterszak, számos osztatlan képzéses tanári szakpár, valamint 5 doktori iskola 33 képzési programja várja a felvételizőket és hallgatókat, akik az újabb kimutatások szerint a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, kiválóan konvertálható tudással és gyors elhelyezkedési kilátásokkal hagyják maguk mögött az intézményt.

Az oktatás és kutatás szakmai színvonalát az országos viszonylatban is jelentős számú tudományosan minősített oktató garantálja. Az európai társegyetemekkel meglévő rendszeres és bejáratott csereprogramok (ERASMUS, DAAD) révén a hallgatók számos külföldi részképzés közül válogatva is gyarapíthatják ismereteiket és fejleszthetik nyelvtudásukat. A BTK biztosítja hallgatói számára a tanszabadságot is: azt a lehetőséget, hogy portfólióját a minor képzések, a specializációk, a szabadon választható tantárgyak széles köréből minden hallgató a saját érdeklődésének és jövőképének megfelelően maga állíthassa össze.

A bölcsészettudományi képzési terület alapszakjait a Bölcsészettudományi Kar és a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar kínálja. A Bölcsészettudományi Karra jelentkezők anglisztika, germanisztika, keleti nyelvek és kultúrák, magyar, néprajz, ókori nyelvek és kultúrák, pedagógia, pszichológia, romanisztika (francia, olasz, spanyol), szabad bölcsészet, szlavisztika (bolgár, cseh, orosz, szerb, ukrán) és történelem alapszakok közül választhatnak. A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar a bölcsészettudományi képzési területen andragógia (művelődésszervező), romanisztika (román nemzetiségi) és szlavisztika (szlovák nemzetiségi) alapszakokat gondoz.

A bölcsésztudományi képzési területről évente összesen több mint ezer – angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz, török és szerb- felsőfokú nyelvismerettel rendelkező diplomás kerül ki. A Bölcsésztudományi Kar minden évben indít társadalomtudományi és gazdasági szakfordító, illetve szakfordító és tolmács posztgraduális szakirányú továbbképzést az angol, német és francia nyelvi területeken.

SZTE Bölcsészettudományi Kar honlapja: www.arts.u-szeged.hu
SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar honlapja: www.jgypk.hu


Idegennyelvi képzés

A városban dinamikusan fejlődik a nyelvi képzés. Egyre több intézményben folyik középfokú és felsőfokú nyelvi képzés, jelenleg öt kéttannyelvű iskola működik a városban. Ennek eredményeként a városban az aktív foglalkoztatottak közel 40%-a beszél magas szinten legalább egy idegen nyelvet. A beszélt idegen nyelvek közül a leggyakoribb az angol, a német, a francia, az olasz és a spanyol.

A városban két angol-magyar nyelvű óvoda is működik, egyikük bölcsődei csoportot is fogad.

Az egészségügyi képzés miatt sokan tanulnak latinul, de a határok közelsége, a megyében élő nemzetiségek okán megjelenik az orosz, román, szlovák, ukrán, görög és szerb nyelv is a városban.

A Szegedi Tudományegyetem szinte minden karán biztosít idegen nyelvű képzést alap, mester, osztatlan, vagy doktori képzési szinteken, így több, mint 4 000 külföldi diák tanul a városban. A három évtizedes múltra visszatekintő idegen nyelvi képzés magas színvonala és kiváló hírneve miatt mintegy száz országból köztük az USA-ból, Németországból, Belgiumból, Franciaországból, Kínából és Japánból érkeznek diákok Szegedre színesítve ezzel a város életét. Oktatási nyelvek: angol, német, spanyol, francia, olasz.

Az SZTE alábbi karai kínálnak (a magyar mellett) idegen nyelvű képzéseket:

  • Mezőgazdasági Kar
  • Bölcsészettudományi Kar
  • Fogorvostudományi Kar
  • Gazdaságtudományi Kar
  • Állam és Jogtudományi Kar
  • Általános Orvostudományi Kar
  • Zeneművészeti Kar
  • Gyógyszerésztudományi Kar
 • Természettudományi és Informatikai Kar

A felsőfokú képzések széleskörű választéka áll a hallgatók rendelkezésére, emellett lehetőség van a képzési szintek megválasztására is: alapképzések (BA/BSc), mesterképzések (MA/MSc) és doktori képzések közül választhatnak az érdeklődők.

A nemzetközi perspektíva mind az egyetem képzési, mind a kutatási tevékenységében megtalálható – idegen nyelven oktató tanári gárda, a hallgatói csereprogramok és a nemzetközi kutatási együttműködések terén.

A Szegedi Tudományegyetem idegen nyelvű alap- mester- és osztatlan képzéseiről, valamint idegen nyelvű doktori képzéseiről bővebb tájékoztatás innen tölthető le: www.u-szeged.hu/egyetemi-kiadvanyok


Szakképzés

Az ország 44 szakképzési központjához hasonlóan 2015. július 1-én megalakult a Szegedi Szakképzési Centrum is, amely 10 szakképző intézménnyel és már 14 telephellyel, 2 településen (Szeged, Mórahalom) működik. Főigazgatója: Erdélyi Magit.

A szakképzési centrum fő feladataként szakgimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai nevelés-oktatást és felnőttoktatást folytat, valamint nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát, nem utolsó sorban pedig magas színvonalú felnőttképzéseket bonyolít le.

A Centrum küldetésének tekinti, hogy minél több ember kezébe adjon biztos megélhetést nyújtó, piacképes szakmát, továbbá a munkaerőpiac igényeihez rugalmasan igazodva, a vállalatokkal és vállalkozókkal együtt, jól felkészült szakembereket képezzenek

Jelenleg több, mint 7 000 fő tanul a Szegedi SZC valamely tagintézményében. A szakmák oktatásában nagy hangsúlyt fektet a gyakorlatorientált képzésre. A tanulókat az iskolai tanműhelyben megtartott tanórák mellett cégekhez is kihelyezik gyakorlatra, hogy valós munkakörülmények között készítse fel őket leendő szakmájukra. A hiányszakmákat tanulók komoly ösztöndíjat kapnak. Több mint 1 000 nagyvállalattal, céggel, közintézménnyel és szervezettel működik együtt a Szegedi Szakképzési Centrum, akár szakmai gyakorlatról vagy közösségi munkáról legyen szó.

Szakképző intézmények

Szegedi SZC Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Közlekedésgépész – Közlekedés, szállítmányozás és logisztika – Rendészet és közszolgálat
Weboldal: www.csonka-szeged.sulinet.hu

Szegedi SZC Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Gépészet – Informatika – Villamosipar és elektronika
Weboldal: www.derimiksa.hu

Szegedi SZC Gábor Dénes Szakgimnáziuma
Informatika – Távközlés – Villamosipar és elektronika – Pedagógia – Környezetvédelem – Sport – Vízügy –
Közlekedés, szállítmányozás és logisztika
Weboldal: www.gdszeged.hu

Szegedi SZC József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája
Könnyűipar – Gépészet – Faipar – Mezőgazdaság – Egészségügy – Építészet – Környezetvédelem –
Vendéglátás-turisztika – Szociális szolgáltatás – Ügyvitel
Weboldal: jozsefattila-szeged.iskolap.hu

Szegedi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája
Egészségügy – Képző- és iparművészet – Szociális szolgáltatások – Könnyűipar
Weboldal: www.kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Szakgimnáziuma
Közgazdaság
Weboldal: www.korosy.hu

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Kereskedelem – Vendéglátás-turisztika
Weboldal: www.krudy-szeged.hu

Szegedi SZC Móravárosi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Faipar – Nyomdaipar – Szépészet – Vegyész – Rendészet és közszolgálat – Épületgépészet –
Villamosipar és elektronika
Weboldal: www.moravarosi.hu

Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma
Közgazdaság – Informatika – Ügyvitel
Weboldal: www.vasvari.hu

Szegedi SZC Vedres István Építőipari Szakgimnáziuma
Építőipar – Optika
Weboldal: www.vedres.sulinet.hu


Középfokú képzés

Középfokú képzést biztosító intézmények

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája
Cím: 6724 Szeged, Bálint S. u. 14.

Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
Cím: 6724 Szeged, Bálint Sándor u. 14.
Telefon: 62/549-090
Weboldal: www.szepi.hu

Forrás Felnőttoktatási Gimnázium
Cím: 6721 Szeged, József A. sgt. 26.

Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola
Cím: 6725 Szeged, Kenyérgyári út 8.

Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
Cím: 6725 Szeged, Szentháromság u. 70-76.
Telefon: 62/420-248
Weboldal: www.karolinaiskola.hu

Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola
Cím: 6725 Szeged, Kolozsvári tér 1-2.

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Cím: 6723 Szeged, Csongor tér 1.
Telefon: 62/547-060, 62/547-061, 62/547-062
Weboldal: www.ejg-szeged.sulinet.hu

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium
Cím: 6723 Szeged, József Attila sugárút 118-120.
Telefon: 62/620-180
Weboldal: www.dfg-szeged.hu

Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézménye
Cím: 6723 Szeged, József Atilla sugárút 122-126.
Telefon: 62/540-272
Weboldal: www.krudy-szeged.hu

Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye
Cím: 6722 Szeged, Gutenberg u. 11.
Telefon: 62/425-322
Weboldal: www.vasvari.hu

Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye
Cím: 6724 Szeged, Kálvária tér 7.
Telefon: 62/426-955, 62/547-038
Weboldal: www.derimiksa.hu

Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola József Attila Tagintézménye
Cím: 6723 Szeged, Gyík u. 3.
Telefon: 62/547-014
Weboldal: ja.sziszszi.hu

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola
Cím: 6720 Szeged, Stefánia 14.
Telefon: 62/547-157, 62/547-159
Weboldal: www.korosy.hu

Szegedi Móravárosi Ipari Szakképző és Általános Iskola
Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86.
Telefon: 62/558-480, 62/551-540
Weboldal: www.sziszszi.hu

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.
Telefon: 62/548-936
Weboldal: www.radnoti-szeged.sulinet.hu

Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola
Cím: 6720 Szeged, Tömörkény utca 1.

Szegedi Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium
Cím: 6722 Szeged, Szentháromság utca 2.
Telefon: 62/544-350
Weboldal: www.gyakg.u-szeged.hu

Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Középiskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
Cím: 6723 Szeged, Pósz Jenő utca 2.

Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
Cím: 6721 Szeged, Osztrovszky utca 1.


Alapfokú képzés

Alapfokú képzést biztosító intézmények

IPS – Szeged International Primary School
Cím: 6727 Szeged, Lidicei tér 1.
Telefon: 62/684-082, 20/337-3899
Weboldal: www.szegedips.com

Béke Utcai Általános Iskola
Cím: 6722 Szeged, Béke u. 7-9.
Telefon: 62/548-954

Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Cím: 6723 Szeged, József A. sgt. 116.
Telefon: 62/540-046

GEMMA Fejlesztő Nevelés- oktatást Végző Iskola, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
Cím: 6724 Szeged, Bakay Nándor utca 50

Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
Cím: 6725 Szeged, Szentháromság u. 70-76.
Telefon: 62/420-248

Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Cím: 6725 Szeged, Bécsi körút 38.
Telefon: 62/547-180

Rókusi Általános Iskola
Cím: 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 37.
Telefon: 62/541-500

Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Cím: 6724 Szeged, Csáky József u. 2.
Telefon: 62/547-032

Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola
Cím: 6725 Szeged, Kolozsvári tér 1-2.
Telefon: 62/444-190, 20/215-8456

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Kossuth Lajos Általános Iskolája
Cím: 6771 Szeged, Szerb utca 15.
Telefon: 62/547-134

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Weöres Sándor Általános Iskolája
Cím: 6723 Szeged, Űrhajós u. 4.
Telefon: 62/548-968

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Cím: 6723 Szeged, Sólyom utca 4.

Szegedi Alsóvárosi Általános Iskola
Cím: 6725 Szeged, Dobó u. 42.
Telefon: 62/442-440

Szegedi Arany János Általános Iskola
Cím: 6724 Szeged, Kukovecz Nana 4-6.
Telefon: 62/469-634

Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola
Cím: 6724 Szeged, Ortutay u. 3.
Telefon: 62/547-026

Szegedi Dózsa György Általános Iskola
Cím: 6721 Szeged, Szent György tér 7.
Telefon: 62/592-592

Szegedi Fekete István Általános Iskola
Cím: 6729 Szeged, Postás u. 1-3.
Telefon: 62/548-960

Szegedi Gregor József Általános Iskola
Cím: 6726 Szeged, Fő fasor 61.
Telefon: 62/547-115

Szegedi Jerney János Általános Iskola
Cím: 6791 Szeged, Jerney u. 21.
Telefon: 62/547-082

Szegedi Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Cím: 6721 Szeged, Madách u. 20.
Telefon: 62/420-549

Szegedi Orczy István Általános Iskola
Cím: 6791 Szeged, Szent János tér 2-4.
Telefon: 62/547-010

Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola
Cím: 6727 Szeged, Benczúr Gyula u. 29.
Telefon: 62/547-076

Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola Bálint Sándor Tagiskolája
Cím: 6753 Szeged, Majakovszkij tér 16.
Telefon: 62/547-150

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája,
Napközi Otthonos Óvodája
Cím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 8.
Telefon: 62/546-084

Szegedi Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola
Cím: 6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 3-5.
Telefon: 62/544-348

Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola
Cím: 6726 Szeged, Herke u. 5.
Telefon: 62/547-132

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola
Cím: 6722 Szeged, Mérey u. 3.
Telefon: 62/547-020

Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Cím: 6723 Szeged, Tabán u. 16.
Telefon: 62/547-050, 62/547-051, 62/547-052

Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Cím: 6723 Szeged, Építő utca 9/A

Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Középiskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
Cím: 6723 Szeged, Pósz Jenő utca 2.

Tisza-parti Általános Iskola
Cím: 6726 Szeged, Maróczy Géza tér 2.

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Cím: 6723 Szeged, Csongor tér 1.
Telefon: 30/903-6889

Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
Cím: 6721 Szeged, Osztrovszky utca 1.


Óvodák

Óvodai ellátást biztosító intézmények

Szegedi Óvoda Igazgatósághoz tartozó óvodák 

Szegedi ÓVI Baross László Óvodája
Szegedi ÓVI Béke Telepi Óvodája
Szegedi ÓVI Bem Utcai Óvodája
Szegedi ÓVI Bérkert Utcai Óvodája
Szegedi ÓVI Bölcs Utcai Óvodája
Szegedi ÓVI Cső Utcai Óvodája
Szegedi ÓVI Boros József Utcai Óvodája
Szegedi ÓVI Építő Utcai Óvodája
Szegedi ÓVI Felsővárosi Óvodája
Szegedi ÓVI Fő Fasori Óvodája
Szegedi ÓVI Földmíves Utcai Óvodája
Szegedi ÓVI Garam Utcai Óvodája
Szegedi ÓVI Gábor Áron Utcai Óvodája
Szegedi ÓVI Gedói Óvodája
Szegedi ÓVI Gyálaréti Óvodája
Szegedi ÓVI Gyertyámos Utcai Óvodája
Szegedi ÓVI Gyöngyvirág Óvodája
Szegedi ÓVI Hajnóczy Utcai Óvodája
Szegedi ÓVI Hétvezér Utcai Óvodája
Szegedi ÓVI Honfoglalás Utcai Óvodája
Szegedi ÓVI Hunyadi Téri Óvodája
Szegedi ÓVI Jerney Óvodája
Szegedi ÓVI Katona József Utcai Óvodája
Szegedi ÓVI Kemes Óvodája
Szegedi ÓVI Klebelsberg Telepi Óvodája
Szegedi ÓVI Magyar Utcai Óvodája
Szegedi ÓVI Majakovszkij Téri Óvodája
Szegedi ÓVI Makkosházi Óvodája
Szegedi ÓVI Mars Téri Óvodája
Szegedi ÓVI Nádor Utcai Óvodája
Szegedi ÓVI Napsugár Óvodája
Szegedi ÓVI Negyvennyolcas Utcai Óvodája
Szegedi ÓVI Petőfi Telepi Óvodája
Szegedi ÓVI Petresi Utcai Óvodája
Szegedi ÓVI Sás Utcai Óvodája
Szegedi ÓVI Szentmihályi Óvodája
Szegedi ÓVI Szerb Utcai Óvodája
Szegedi ÓVI Széksósi Úti Óvodája
Szegedi ÓVI Tabán Utcai Óvodája
Szegedi ÓVI Tarjáni Óvodája
Szegedi ÓVI Tisza-parti Óvodája
Szegedi ÓVI Toldy Utcai Óvodája
Szegedi ÓVI Tünde Téri Óvodája
Szegedi ÓVI Újvidéki Utcai Óvodája
Szegedi ÓVI Vedres Utcai Óvodája
Bővebben: www.ovi.szegedvaros.hu/tagovodaink-bemutatkozasa

Egyéb fenntartású óvodák

A “Vasút a Gyermekekért” Alapítvány Óvodája
Clarisseum Református Óvoda
Fénysugár Katolikus Óvoda
Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon
Kipp-Kopp Napköziotthonos Magánóvoda
Magvető Egyesületi Magánóvoda
PICK Alapítványi Óvoda
Rókás Óvoda
Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Szegedi Nemzetközi Általános Iskola
Szegedi Waldorf Óvoda
SZTE Napköziotthonos Óvoda
Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Középiskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
Teddy’s Club Óvoda
Tündérkert Óvoda
Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium