Gazdaság

Gazdasági körkép

Szeged a dél-alföldi régió meghatározó „vállalkozási magterülete” – a Dél-Alföldön működő vállalkozások közel 26 százaléka, a Csongrád-Csanád megyei vállalkozások 69 százaléka tevékenykedik itt. A vállalkozások száma az elmúlt néhány évben fokozatosan nőtt, 2017-ben összesen 16 979 működő vállalkozást regisztráltak a Szegedi járásban. A vállalkozások 85 %-a a szolgáltató szektorban, 13 %-a az iparban, míg 2 %-a a mezőgazdaságban tevékenykedett. A szolgáltató szektoron belül a legtöbb vállalkozás a kereskedelemben, valamint szakmai, tudományos és műszaki területen működik.

Cégnév Létszám
Pick Szeged Zrt. 2071
SOLE-MiZo Zrt. 1211
NKM Áramhálózati Kft. 729
Contitech Rubber Industrial Kft. 560
NKM Észak-dél Földgázhálózati Zrt. 494
Hansa-Kontakt Kft. 492
NKM Áramszolgáltató Zrt. 460
Coop Szeged Zrt. 458
Szegedi Vízmű Zrt. 351
Hansa-Kontakt Inv. Kft. 344
Szegedi Paprika Zrt. 310
KÉSZ Építő Zrt. 214
Te-DI Trade Kft. 150
Rotapack Zrt. 140
Mezőker Kft. 126
Első Beton Kft. 112
Feszültség Kft. 76
Napsugár-Trade Kft. 65
EDO-Hungary Kft. 55
Media Markt Szeged Kft. 37

Forrás: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 2019

Szegeden 1 786 ipari vállalkozás működik. Az iparban tevékenykedő vállalatoknak 42%-a a feldolgozóiparban, 56%-a az építőiparban, további 2%-a egyéb iparágakban tevékenykedik.

Szegeden egyre nő az üzleti szolgáltató központok (SSC-k) és bizonyos tudás-intenzív iparágak jelentősége a város gazdaságában. 2016-ban a BP úgy döntött, hogy 1 300 fős budapesti központja mellett Szegeden hozza létre új pénzügyi szolgáltatóközpontját, melynek köszönhetően 3 év leforgása alatt 500 új munkahelyet teremtett a városban ezzel teljesítve az előzetesen megfogalmazott célt.

A tudás-intenzív iparágak közül az információ technológia (IT) és egészségipar fejlődött látványosan az utóbbi években. Ezek fejlődését elősegíti, hogy Szeged remek infrastruktúrával rendelkezik, széleskörűen és magasan képzett, több nyelven beszélő munkaerő áll rendelkezésre és a város elhelyezkedése is kitűnő.

 

 


K+F+I

A Dél-alföldi régióban a kutatás-fejlesztési tevékenység főleg Csongrád-Csanád megyére (ezen belül Szegedre) összpontosul. Csongrád-Csanád megyében 2018-ban 30 milliárd forintot fordítottak kutatás-fejlesztési tevékenységre, amely a megyék közül a negyedik legnagyobb összeg. A kutatás-fejlesztési ráfordítások egy lakosra jutó értékét tekintve élen jár Csongrád-Csanád megye: az egy lakosra jutó összeg 2018-ban (75 ezer forint) a megyék közül (Veszprém megye után) itt volt a második legmagasabb. 2018-ban a megye 286 kutatóhelyén összesen 5147 fő (ezen belül 2816 kutató, fejlesztő) dolgozott, ami az országos K+F-helyek 8,2, a K+F-létszám 7,7%-át (a kutatók esetében 6,1%-át) jelentette

Kutatóhelyek száma országos viszonylatban
 
Forrás: KSH 2016

Szeged kutatás-fejlesztési kapacitásai közül négy terület kiemelkedő jelentőségű:

 • Élettudományok
 • Biotechnológia
 • Lézeres technológia
 • Információs technológiák

A Szegedi Tudományegyetem jelentősége kutatási szempontból is kiemelkedő. Az egyetem célja az intézmény oktatási és kutatási tevékenységeinek kiaknázásával, a szellemi termékek előállításának és hasznosításának biztosítása. Az SZTE kiemelt kutatási területei:

 • Neurobiológia
 • Preklinikai farmakológia
 • Klinikai farmakológia
 • Genetika
 • Nanotechnológia
 • Anyagtudomány
 • Lézerfizika
 • Szoftverfejlesztés
 • Biotechnológia és környezettechnológia
 • Immunológia

A Szegedi Tudományegyetemen a kutatás-fejlesztési és az innovációs feladatokat a Tudományos és Innovációs Rektorhelyettes irányításával a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság feladata az SZTE kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének, ipari kapcsolatainak menedzselése, népszerűsítése, az Egyetem szellemi tulajdon-portfóliójának építése, kezelése és hasznosítása.

További információ: www.inno.u-szeged.hu

 

 

Gabonakutató Nonprofit Kft.

A Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. az egyik legnagyobb magyar agrárkutató intézmény, 22 szántóföldi növényfajból Magyarországon 128, külföldön (20 ország) több mint 60 minősített fajtával, hibriddel áll a növénytermesztés rendelkezésére.

A kilenc évtizedet megélt Gabonakutató 1924-es alapításától 2008-ig állami intézményként, a mezőgazdasági szaktárcához tartozott. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek történő átadását követően – a kötelezően előírt átalakulással 2009. január 1-től – olyan állami vagyont hasznosító, nonprofit közhasznú kft-ként működik, amelyben az innovációs folyamat egésze és egysége továbbra is fenntartható.

A cég 2013 szeptemberétől ismét az agrártárcához, a jelenlegi Földművelésügyi Minisztériumhoz tartozik úgy, hogy a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) hálózatában önálló gazdasági társaságként öregbíti tovább a kutatóintézet hírnevét. A Kft állami tulajdonú, de nem állami finanszírozású társaság. A cég az utóbbi években a gazdasági válság ellenére is nyereségesen működött.

Jelenleg is nemesített növényfajaink a következők: őszi és tavaszi búza, őszi és tavaszi árpa, őszi és tavaszi tritikále, őszi és tavaszi zab, őszi durumbúza, őszi rozs, kukorica, szemescirok, silócirok, szudánifű, napraforgó, őszi káposztarepce, szója, olajlen, köles, vöröshere, mohar, pohánka. Fajtatulajdonlás révén foglalkozunk seprűcirok, vöröshagyma, fokhagyma, sütőtök, sárgadinnye, paprika növényekkel is.

A Cereal Research Communications negyedévente, kiadott szaklap 1973 óta jelenik meg a Gabonakutató gondozásában. A lapban a gabonafélék genetikájával, nemesítésével, növényélettanával, betegségrezisztenciájával, termesztéstechnológiájával és minőségével kapcsolatos, eredeti kutatási munkán alapuló, angol nyelvű kéziratok kerülnek közlésre. A lap impakt faktora 2013-ra 0.624.

Weboldal: www.gabonakutato.hu

Solvo Biotechnológiai Zrt.

A SOLVO Biotechnológiai Zrt-ét 1999-ben alapította magyar vállalkozók egy csoportja a jelenlegi vezérigazgató, Duda Ernő vezetésével, valamint a gyógyszer transzporter területen dolgozó kutatók egy csoportjával. Induláskor a SOLVO fő profilját az erős kutatás-fejlesztési tevékenysége jelentette atranszporter proteinek és multirezisztencia területén, ahol számos kimagasló magyar kutató közreműködésével érte el eredményeit. A kutatás-fejlesztés területe megannyi lehetőséggel kecsegtetett, így a vállalat egy olyan sokoldalú üzleti stratégiát alakított ki, amely magában foglalta a törzskönyvezett gyógyszer- és diagnosztikai fejlesztéseket, valamint a megbízásos kutatás területeit is.

A közép-európai régióban lévő befektetési tőkehiány miatt a vállalat 2002-ben úgy döntött, hogy inkább az olyan kevésbé tőkeigényes területekre összpontosít, mint például a reagens gyártás és a megbízásos kutatási szolgáltatások. Kezdetben a SOLVO bevételeinek nagyobb része a membrán értékesítésből származott, mivel azonban a vállalat jó hírnévre tett szert a kiváló minőségben végzett kutatómunka kapcsán, így a bevételek egyre nagyobb hányada folyt be a megbízásos kutatási tevékenységből, amely jelenleg is a vállalat fő bevételi forrását jelenti.

A SOLVO egyre változatosabbá váló termék és szolgáltatás portfóliójával párhuzamosan a vállalat továbbra is elkötelezett maradt az innovatív kutatás – fejlesztés terén, amely a jelenlegi és jövőbeni sikereinek is az alapja. A transzporterek jövőbeni jelentőségét előrelátva a vállalat 2005-ben egy új kutatás-fejlesztési telephelyet nyitott Budaörsön (Budapesttől nem messze), hogy így szélesítse szakértelmét a transzporterektől kiindulva a transzporterek területén. A vállalat számos tudományos folyóiratban megjelent cikke és jó néhány szabadalmaztatott technológiája alapozta meg az FDA és az EMA jelenlegi gyógyszer transzporterekre vonatkozó iránymutatásainak jó részét.

A SOLVO számos stratégiai szövetségest szerzett az évek során, hogy szélesíteni tudja mind szolgáltatásainak palettáját, mind földrajzi elérhetőségét. A vállalat 2012-ben megalapította amerikai leányvállalatát a SOLVO Biotechnology USA Inc.-t, így szilárdítva meg a cég észak-amerikai piacok iránti elkötelezettségét.

Az amerikai tevékenységek mellett 2012-ben a SOLVO megerősítette jelenlétét az ázsiai piacon is egy ázsiai piacokért felelős értékesítési menedzser kinevezésével, valamint egy indiai értékesítési vezető és egy Magyarországon dolgozó japán üzletfejlesztési menedzser alkalmazásával.

A vállalat sikeres szolgáltatási üzletágára alapozva a SOLVO 2008-ban indította el kutatás-fejlesztési projektjét egy in vitro diagnosztikai (IVD) teszt fejlesztésére a multirezisztencia előrejelzés területén. Később ezt a projektet kiaknázva a vállalat egyéb támogatáshoz jutott, amellyel saját pénzügyi forrásait tudta kiegészíteni.

2011-ben az MDQ Kit lett az első CE jelöléssel ellátott IVD klinikai multirezisztencia teszt. A SOLVO később egy önálló vállalat keretein belül választotta le az MDQ Kit-et, amelyet 2014-től az MDQuest Kft. forgalmaz. Az MDQuest későbbnagyobb tőkebefektetéshez jutott egy intézményi befektetőtől a diagnosztikai kínálatának folyamatos fejlesztésére és kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A gyógyszer transzporter kutatás igen összetett és folyamatosan fejlődő terület, ahol a SOLVO biztosítani tudja vezető szerepét egy olyan piacon, ahol a vevői döntések meghozatalában sokkal fontosabb a tanácsadói szakértelem szerepe, mint pusztán az árképzés által gyakorolt nyomás, amely igen jellemző a megbízásos kutatás más kommoditizált területeire. A SOLVO 17 éve elkötelezett e terület mellett, amely idő alatt hét alkalommal rendezett az iparágban nagy jelentőséggel bíró konferenciát a világ különböző pontjain, valamint több éve publikálja ‘TransporterBook’ című népszerű kiadványát, és ennek az eltökélt munkának az eredményeként ma már csak úgy emlegetik a céget, mint ‘A Transzporter Vállalat’.

A SOLVO 2005-ben elnyerte a Magyar Innovációs Nagydíjat a saját fejlesztésű és sikeres kereskedelmi forgalomba hozott egyedülálló transzporter termékcsaládja kapcsán, valamint 2007-ben a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület az ‘Év Vállalata’ díjjal jutalmazta.

Weboldal: www.solvobiotech.com

 


Járműipar

Részben Szeged földrajzi elhelyezkedése részben a térségben elhelyezkedő komolyabb cégek teszik szükségessé Szeged járműipari fejlesztési lehetőségét. Az M5 autópálya révén Szegedről bármely európai város elérhető, továbbá a szegedi reptér akár közepes méretű repülők fogadására is alkalmas, aszfaltozott kifutópályával rendelkezik.

A térségben integráló szerepet betölt a Mercedes, mint meghatározó autóipari beszállító van jelen Szeged környékén. A Mercedes kecskeméti gyára 80 km-es távolságra van, ami lehetővé teszi a „Just-in-Time” és „Just-in-Sequence” beszállítást Szegedről.

Több hazai középvállalkozás is képviselteti magát Szegeden, Elcometál Kft., GLB Alkatrészgyártó és Szerelőipari Kereskedelmi Kft. Szeged célja ezen beszállítói hálózatok kialakítása és bővítése.

2016 májusában megalakult az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform a Nemzetgazdasági Minisztérium és az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet szervezésében. A Platform résztvevői között megtalálhatóak hazai vállalkozások, kutatóintézetek, szervezetek és oktatási intézmények. Szeged is az iparban zajló fejlődések aktív részese kíván lenni, és részt kíván venni az új trendekben, mely az információs technológia és az automatizálás egyre szorosabb összefonódását jelenti.

Együttműködés az Audi-val

A Szegedi Tudományegyetemen kiemelt jelentőségűek a járműipari kutatások és a járműipari partnerekkel való együttműködések. Ennek jegyében 2017-ben az Innovációs Napon oktatási és kutatási együttműködésről kötött stratégiai megállapodást az Audi Hungária Zrt. és az SZTE. A szerződés általános célja, hogy a cég és az egyetem kölcsönösen segítsék egymást innovációs és oktatási tevékenységükben és közös kutatás-fejlesztési projekteket indítsanak. 

 

 

Az együttműködés kapcsán Szabó Gábor rektor hangsúlyozta: az egyetem és a járműipari cégek együttműködése több mint egy évtizedre tekint vissza. A korábbi partnerek beszállítók voltak, az Audi az első, az iparág csúcsát képviselő gyártó vállalkozás. Knáb Erzsébet, az Audi Hungária Zrt. személyügyekért felelős ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy az Audi komoly innovációs tőkével rendelkezik, termékeinek prémium minőségét a legmodernebb technológia alkalmazása és munkatársai magas szaktudása biztosítja. A cég nagy hangsúlyt fektet a jövő generáció képzésére, kiemelten fontos az egyetemi partnerekkel való együttműködés az oktatás és a kutatás területén.

A 2020-as bejelentés értelmében pedig Fenntartható Zöld Kémia és Mobilitás Kompetencia Központot valósít meg 4 milliárd forint támogatásból a Szegedi Tudományegyetem, valamint a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. konzorciumában, kiemelt együttműködő ipari partnerként pedig az AUDI Hungária Zrt. vesz részt a projektben. A központ célja a kőolaj kitermelési hatékonyságának növelése, új üzemanyag-keverékek kifejlesztése és egy új analitikai módszer alkalmazása a motorok károsanyag-kibocsátásának mérésére.

Szegeden és környékén jelen lévő jelentősebb cégek

Elcometál Kft.
www.elcometal.com

Az Elcometal Kft. 1989-ben alakult és járműipari kötőelem-gyártó cég. Fő profilja elsősorban járműipari és elektronikai felhasználású kötőelemek, csavarok, egyéb speciális rajzos alkatrészek gyártása. Tevékenységeiket hidegprés technológia alkalmazásával, nagy mennyiségi szériában (sok százezres, milliós db szám) végzik. Saját szerszámgyártó üzemmel rendelkeznek, ami kellően kiszolgálja egyedi gyártási technológiákat. Termékeik jellemző felhasználási területei: pneumatikus berendezés alkatrészei, futóművek, kormányművek, motoralkatrészek, ülések, fékbetét és kuplung, jármű zárszerkezet, és sok más műszaki egység, berendezés.

Több mint 15 éve beszállítói a legnagyobb autóipari, gépipari, elektronikai multinacionális cégeknek. Jellemzőek a több évre szóló beszállítói szerződések, melyeket Tier 2., 3. vevőkkel kötnek.

Gyártási tevékenységüket a szigorú környezetvédelmi (ISO 14001) és autóipari (ISO TS 16949) minőségbiztosítási előírások szerint végezzük.

GLB Alkatrészgyártó és Szerelőipari Kereskedelmi Kft.
www.glb.hu

A cég alkatrészgyártással, berendezések és egyedi gépek gyártásával foglalkozó, 100%-ban hazai tulajdonú középvállalkozás.

Tevékenységi területük elsősorban speciális ipari igények ellátására szolgáló alkatrészek gyártása, részben az ipar nagy megrendelői számára. Tevékenységük egyre növekvő részét teszi ki az EU szélesebb piacára, elsősorban német és osztrák cégek számára végzett gyártás. Emellett különös hangsúlyt helyeznek a környező térség kisvállalkozásai, egyéni megrendelői egyedi igényeinek kiszolgálására akár egészen kis mennyiségű rendelések esetén is. Néhány terület tevékenységeink köréből:

 • Olajipari alkatrészgyártás speciális minőségbiztosítással
 • Forgácsoló munkák végzése sorozat és egyedi gyártásban
 • Lakatosipari sorozatgyártás
 • Nyomástartó edények, berendezések gyártása
 • Egyedi lakatosipari gyártás
 • Lemezmegmunkálás (lángvágás, lézervágás, élhajlítás)
 • Belsőépítészeti, homlokzati lemezelemek gyártása
 • Gépgyártás CAD tervezési tevékenységgel támogatva

Szegedi Tudományegyetem és a Szakképzési Centrum biztosítja éves szinten a szektor számára megfelelő szakemberek képzését.

A Szegedi Tudományegyetemen kiemelt jelentőségűek a járműipari kutatások és a járműipari partnerekkel való együttműködések. Ennek jegyében oktatási és kutatási együttműködésről kötött stratégiai megállapodást az Audi Hungária Zrt. és az SZTE. Az együttműködés célja, hogy a cég és az egyetem kölcsönösen segítsék egymást innovációs és oktatási tevékenységükben és közös kutatás-fejlesztési projekteket indítsanak. A járműipari cég tudományos diákköri és szakdolgozati témákat hirdet meg az egyetemen, a cég szakemberei bekapcsolódnak ezek vezetésébe, illetve a doktori képzésbe.

Járműipari Kompetencia Központ

A Szegedi Tudományegyetem az autóipari vizsgálatokhoz kötődő infrastruktúrái, valamint releváns szakmai kompetenciái koncentrálásával Járműipari Kompetencia Központot alakít ki. Az ELI Science Park területére tervezett laboratórium-együttes központi elemét egy hibrid és elektromos hajtású járművek vizsgálatára egyaránt alkalmas egytengelyes gépjármű vizsgáló berendezés képezi. Ezen tesztpadhoz szervesen kapcsolódnak olyan további SZTE specifikus K+F irányok, mint pl. az akkumulátor rendszerek tesztelése és menedzsmentje, vagy a fosszilis üzemanyag égetési fázis károsanyag-kibocsátásának objektív mérésére kiválóan alkalmas fotoakusztikus mérőrendszerek fejlesztése. A meglevő kapacitások/fejlesztések mellett továbbiak beemelésével Szegeden egy komplex, az elektromobilitás korszakának kihívásaira fókuszáló járműipari (oktatási, kutatás-fejlesztési és méréstechnikai) szolgáltatási centrum jön majd létre, mely az iparág vezető nagyvállalatai mellett a dél-alföldi régió járműipari vállalkozásai/beszállítói számára egyaránt hiánypótló. Az SZTE-JTK kialakítása mind a dél-alföldi régió járműipari vállalkozásainak fejlődése, K+F+I igényeinek korszerű kielégítése, mind pedig a városi mobilitás és a tiszta szállítmányozás kapcsán 2020-ra kitűzött kormányzati célok elérése szempontjából elengedhetetlen.

Hasznos alapterület: 1.000 m2, 1 szinten
Működés megkezdése: Q2 2018.
Beruházási érték (épület): ~300 Millió Ft.

Várható kibocsátás az egyetem TTIK karán:

A Természettudományi és Informatikai Kar (TTIK) Informatikai Intézetén évente kb. 200-250 diploma és 6-8 doktori fokozat kerül kiadásra. A TTIK Informatikai Intézetén 2019 őszétől üzemmérnök-informatikus BProf és villamosmérnök BSc képzés indult. 

 • Fizika BSc: 20 fő/év
 • Mérnök informatikus BSc: 40 fő/év
 • Programtervező informatikus BSc: 150 fő/év
 • Kémia BSc: 50 fő/év
 • Anyagmérnöki BSc: 5 fő/év
 • Környezetmérnöki BSc: 10 fő/év
 • Fizikus MSc: 15 fő/év
 • Vegyész MSc: 30 fő/év
 • Mérnök informatikus MSc: 5 fő/év
 • Környezetmérnöki MSc: 5 fő/év
 • Programtervező informatikus MSc: 15 fő/év

 Várható kibocsátás az egyetem mérnöki karán:

Tagozat/Szak megnevezése 2017 2018 2019 2020 2021
Gépészmérnöki alapszak 35 40 45 45 45
Műszaki menedzser alapszak 40 35 30 30 30
Okleveles gépészmérnöki 10 15 20
Mechatronikai mérnök alapszak 15 20 25 25
 
Duális mérnökképzés az SZTE mérnöki karán

A duális jellegű képzési forma bevezetésével a felsőoktatás és a munkaerőpiac igényei közelebb kerülnek egymáshoz.

A duális képzésben részt vevő hallgatónak amellett, hogy felsőoktatási tanulmányaik során magas szintű elméleti tudást sajátíthatnak el, lehetőségük nyílik arra, hogy ismereteiket a gyakorlatban is alkalmazhassák, így szerezve versenyképes tudást az egyetemi évek alatt.

Ezen képzési formában a lényegesen hosszabb vállalati gyakorlat nemcsak a duális hallgatók gyakorlati tudását gyarapítja, egyben kapcsolati tőkével is szolgálhat a jövőt illetően a hallgatók számára.

Miért érdemes a duális képzési formát választani?

 • Saját területükön piacvezető vállalatoknál vezető szakemberektől lehet megtanulni az elméleti tudás gyakorlati alkalmazását,
 • hallgatóként viszonylag jelentős munkabér jár, ami segít az önálló élet megkezdésében, a család anyagi terheinek csökkentésében,
 • a duális hallgató vállalati környezetben tehet szert közvetlen hasznosítható gyakorlati tapasztalatokra, ismeretekre, amely előnyösen hat vissza az elméleti ismeretek elsajátítására,
 • duális hallgatóként, vállalati tapasztalatok birtokában jóval könnyebben tervezhető a mérnöki életpálya,
 • biztos elhelyezkedés, nemzetközi munkaerő-piaci lehetőségek.

A Szakképzési Centrum kétféle képzési struktúrában tud szakembereket kibocsátani járműipar témában, az egyik ága a képzési rendszerüknek az OKJ-s iskolarendszerű szakképzés. Ennek keretében a következő 5 évben az alábbi táblázatban látható az elérhető szakemberek száma:

A szakképesítésben végzősök becsült létszáma (fő)

A másik ága a képzési rendszerüknek a felnőttképzés, melyben az elkövetkező 5 évben a következőképpen alakul a kibocsátás:

A felnőttképzésben végzők tervezett létszáma (fő)

 

 

 


IT szektor

A szegedi székhelyű vállalkozások közül – főtevékenységük szerinti besorolás alapján – 538 vállalkozás tevékenysége tartozik az információ, kommunikáció ágazatba.

IT cégek foglalkoztatási megoszlása 

 

Szegeden megtalálható az infokommunikációs technológiák szempontjából kiemelten fontos oktatási és kutatási háttér infrastruktúra, amit a Szegedi Tudományegyetem biztosít.

Szegeden – a helyi, a betelepült és a spin-off vállalkozásoknak köszönhetően – az elmúlt években különösen intenzíven fejlődött a szoftveripar. A szegedi szoftveripari K+F kapacitások, így a szoftverminőség biztosítása, a mobil és beágyazott rendszerek és cloudcomputing alkalmazása, a vállalati és közigazgatási informatika és mesterséges intelligencia megoldások (bioinformatika), illetve „SMART” informatika és Big Data alkalmazások, azon belül is az orvosi jel-, és képfeldolgozás, a világ élvonalába tartoznak.

A cégek számára az utánpótlást az SZTE Informatikai Intézetében folyó magas szintű képzés biztosítja.
Weboldal: www.inf.u-szeged.hu

Jelentősebb IT cégek Szegeden

1997
R&R Software Zrt.
Magyarország

  4% 

2006
GE Hungary Kft.
USA

  2% 

2008
EPAM Systems Kft.
Dánia, USA

  26% 

2010
OCÉ Software Hungary R. Kft.
Hollandia

  3%  

2015
Tigra Kft.
Magyarország

  3%

2019
Envision Pharma Group

Anglia

 

  2%

2000
GriffSoft Zrt.
Magyarország

  4%

2006
Zengo Kft.
Magyarország

  3%

2008
LogMeIn Kft.
Írország

  6%

2012
Antavo
Anglia
  3%

2018
Minero IT Hungary Kft.

Magyarország
  2%

2006
Deutsche Telekom IT Solutions

Németország
 
11%

2007
Monguz Információtech. Kft.
Magyarország

  3%

2008
CAS Software Kft.
Németország

  5%

2013
Evosoft Hungary Kft.
Németország

  6%

2019
Lufthansa Systems Hungária Kft.

Magyarország

  2%

 Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter

A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter vezető szoftveripari kutatóközpontok, vállalatok és technológiai transzfer szervezetek összefogásának eredményeként, a Szegedi Tudományegyetem ipari partner együttműködéseire, illetve az e-Szeged konzorcium működésére építve 2007. szeptember 21-én 19 taggal alakult meg.

A Klaszter tagjai korábbi együttműködéseik alapján felismerték, hogy fejlesztéseiket összehangoltan végezve versenyképesebb technológiák, termékek és szolgáltatások előállítására képesek. A Klaszter az összefogás kiterjesztésével, valamint az együttműködések még hatékonyabb koordinálásával biztosítja a tagok számára a magas hozzáadott értékű K+F tevékenységek megerősödését, az ehhez kapcsolódó képzést és oktatást, valamint a tudásintenzív tevékenységek infrastruktúrájának megteremtését.

Weboldal: www.infopolus.hu

IT tehetséggondozás és iskolarendszeren kívüli képzések

Géniusz Informatikai Tehetséggondozó Egyesület

A Géniusz Informatikai Tehetséggondozó Egyesület olyan nonprofit társadalmi szervezet, amely azért alakult meg, hogy elősegítse az informatika iránt érdeklődő fiatalok tehetséggondozását, és támogassa a tehetséges, informatikai területen tanuló fiatalokat. Az Egyesület további célja annak a küldetésnek a felvállalása, hogy részt vállaljon az informatikai tehetséggondozási feladatok magas szintű művelésében, innovációjában, a tehetséges informatikus fiatalok számára új lehetőségeket kínáljon fel tudásuk fejlesztésére, az egymástól való tanulásra, a szakma magas szintű művelőitől való tanulásra, és ehhez versenyeket, előadásokat, workshopokat, szakmai programokat szervezzen, ösztöndíj programokat létesítsen, klubokat és egyéb közösségi tereket hozzon létre és működtessen a tehetségek befogadása és szakmai, erkölcsi, anyagi támogatása céljából. Az Egyesület célja ezen kívül, hogy a közép-és felsőoktatási intézményekkel együttműködjön az informatikai tehetséggondozásban. Az Egyesület célja továbbá, hogy tanácsadási, kutatási területeken hazai és nemzetközi kapcsolatok létesítésével, ápolásával is támogassa és népszerűsítse az informatikai tehetséggondozást.

CodingAcademy képzések: www.gite.hu/codingacademy-kepzesek

Checkpoint IT Education Center (CITEC)

Az InfoPólus 2009 Kft. 2017 őszétől új piaci szolgáltatásokat (képzés, munkaerő-közvetítés, toborzás IT területen) nyújt meglévő és leendő partnerei számára Checkpoint-IT brandnév alatt.

Gyakorlat-orientált képzéseinket moduláris rendszerben bonyolítjuk Checkpoint-IT Education Center (CITEC) néven az igényekhez való minél rugalmasabb alkalmazkodás érdekében.

A Checkpoint-IT Education & Recruitment támogatja a biztos IT szakmai karriert Szegeden és a régióban. Segítik a végzett hallgatókat az elhelyezkedésben olyan cégeknél, akik nemzetközi piacra is dolgozva a legjobb munkakörülményeket, valamint a minőségi fizetési kondíciókat is biztosítják.

Képzéseket az alábbi szakterületeken indítunk:

 • Webfejlesztő: 12 fős csoportok indulnak
 • Java fejlesztő: 12 fős csoportok indulnak
 • Rendszergazda: 12 fős csoportok indulnak

Összefoglaló a 2018-ban induló kurzusokról: Képzési modulok
Képzésekről részletesen: Képzések
Weboldalunk: www.checkpoint-it.hu

Flow Academy

2017. őszén induló képzései:

Junior Java fejlesztő

 • 7-800 óra, 5 hónap (nappali képzés – napi 8 órában)
 • Elvárt előképzettség: angol B1, kognitív teszt
 • 5-15 fős csoport
 • indulás: 2017 szeptember 18.
 • agilis, gyakorlatorientált szakmai képzés
 • komoly softskill képzés
 • angol nyelvű kommunikáció
 • HR támogatás

Weboldal: www.flowacademy.hu/kepzesrol

International Education Center

Az IEC 2011 óta foglalkozik iskolarendszeren kívüli oktatással, és az elsők között vannak, akik még az állami rendszerben bevezetett gyakornoki program előtt elindították saját gyakornoki programjukat. Éves viszonylatban több száz képzésben résztvevő tanul nálunk, szegedi viszonylatban évente 40-50 fő végez a különböző képzésükön. Képzéseik hetente egy vagy két alkalommal tartják 4*45 percben, a képzések hossza változó (nagyban függ az intenzitástól), de 5-7-9-12 hónaposak.

Állandó képzéseik:

Webes kommunikációs képességek fejlesztése

 • 145 óra
 • Előképzettségi feltételek: befejezett általános iskola 6. évfolyam
 • Várható kibocsátási létszám: 12

Multimédia-fejlesztő és webdesigner

 • 185 óra
 • Előképzettségi feltételek: szintfelmérő teljesítése
 • Várható kibocsátási létszám: 10

Internetes alkalmazásfejlesztő és programozó

 • 225 óra
 • Előképzettségi feltételek: szintfelmérő teljesítése
 • Várható kibocsátási létszám: 16

C# programozó – JAVA mobilalkalmazás-fejlesztő

 • 130 óra
 • Előképzettségi feltételek: szintfelmérő teljesítése
 • Várható kibocsátási létszám: 8

Weboldal: www.iecinfo.hu/egyeb-kepzesek


Feldolgozóipar

A Dél-Alföldi Régióban hagyományosan a mezőgazdasági ágazat súlya jelentősebb az országos átlagnál. Ez elsősorban a jó minőségű termőföldnek és a napsütéses órák magas számának is köszönhető. A régió gazdáitól felvásárolt jó minőségű hazai és import alapanyagokat feldolgozó vállalkozások száma meghatározó a város élelmiszeriparában.

Kiemelhető a magyar tulajdonú Pick Szeged Zrt., melynek világhírű, hungarikummá nyilvánított terméke a téliszalámi. A Pick Szeged Zrt-t Pick Márk terménykereskedő 1869-ben Szeged városában alapította. A Bonafarm vállalatcsoport tagjaként a Pick Szeged Zrt. ma Magyarország és Közép-Európa egyik legnagyobb húsipari vállalata. A társaságnak Szegeden, Pécsett, Baján és Alsómocsoládon vannak gyártóüzemei, továbbá a cég saját üzletlánccal is rendelkezik. Kiváló minőségű termékeit 35 országban, több mint 200 üzletlánc polcain találhatják meg a fogyasztók.

A szegedi élelmiszergyártás másik fontos szereplője a szegedi székhelyű SOLE-MIZO Zrt., mely ugyancsak a Bonafarm vállalatcsoport tagjaként Magyarország piacvezető tejipari vállalkozása. A vállalat a Sole Hungária Rt. és az Új-MiZo Rt. egyesülésével jött létre 2006-ban. Az így létrejött SOLE-MIZO Zrt. tejalapú élelmiszerek előállításával foglalkozik, melyeket a hazai, közép- és kelet- európai és a közel-keleti piacokon értékesít. A vállalat alkalmazottainak létszáma megközelíti a 800 főt. A termék-előállítás Szeged városában, továbbá Bácsbokodon, Csornán, és Marcaliban lévő üzemekben folyik.

A tradicionális élelmiszeripar mellett a feldolgozóipar egyéb fontos területei is jelen vannak Szegeden. Itt szükséges megemlíteni a ContiTech Rubber Industrial Kft-t, mely 1996-ban kezdte meg a termelést a városban. Azóta közel változatlan termékprofillal, folyamatosan működik. A cég a ContiTech vállalatcsoporthoz 2004 óta tartozik, de eltérően a többi hazai társvállalattól, itt a gyártás több ContiTech üzletág részére is folyik. A társaság modern keverőüzeme a szegedi termékgyártás mellett a társvállalatok részére is biztosít keveréket. A vállalat fő profilja ipari tömlők, textilbetétes hevederek gyártása és értékesítése. A termékek a hazai és nemzetközi kereskedelmi hálózat segítségével a világ minden pontjára eljutnak.

Fentieken túl számtalan vállalkozás működik még a helyi feldolgozóiparban, melyek fontos szerepet töltenek be a város és környező település lakosságának foglalkoztatásában is.


Startup ökoszisztéma

Szegedi startupok

BannerBoom

Cool reklámügynökségekkel karöltve készítünk izgalmas eyecandy bannereket. Egy eredményorientált kreatív HTML5 banner fejlesztő csapat vagyunk, akik számára kiemelten fontos a pontos tervezés és a szemkápráztató végeredmény. 2011 óta foglalkozunk digitális hirdetések készítésével, a BannerBoom jelenlegi struktúrája pedig 2016 elején alakult ki. A banner projekted biztos kézben van nálunk, garantáltan DL előtt szállítjuk a kész és ügyfél által elfogadott látványos bannereket.

Weboldal: www.bannerboom.site

Capturly

A Capturly egy olyan online analítikai eszköz, amelynek célja, hogy a felhasználóink első kézből kapjanak visszajelzést a látogatóik oldalhasználati szokásairól és az adatok mellett folyamatos visszajelzésekkel segítsük a konverziós folyamataik optimalizálását.

Weboldal: www.capturly.com

Jóbérlő.hu

A jóbérlő.hu elsősorban egy közösség, ahol az albérletezés emberi oldala, a bérlők és a bérbeadók állnak a középpontban. Másodsorban egy online platform, ami segít a közösségnek az ingatlanbérléshez kapcsolható összes probléma egyszerű és hatékony megoldásában. A jelenlegi verzióban a bérlők hirdetést tehetnek fel. Amennyiben többen szeretnének egy lakásba költözni, akkor különböző személyiségjegyek alapján kereshetnek lakótársakat.

Weboldal: www.joberlo.hu

RoboRobo

A Messenger Chat Botok bejelentése óta foglalkozunk a botok fejlesztésével. Kutatjuk, hogy milyen területeken lehetne a technológiát a leghatékonyabban hasznosítani. A fejlesztés különböző szakaszaira speciális szakember ügyel, így biztosítjuk hogy az egyes részfeladatok is a lehető legjobb minőségben készüljenek el.

Weboldal: www.roborobo.hu

Szervezetek

Sundealab Startup Studio

A startup céggyár alapötlete Amerikából származik, mégpedig Hollywoodból. Szinte minden elemében hasonlóan működik, mint egy filmgyár. A stúdió keres magának egy ötletet, megnézi, hogy piacképes-e, mások csináltak-e már hasonlót, vagy van-e valamilyen trend, ami ebbe az irányba mutat.

A sikeres stúdiók világszerte abból élnek, hogy nem várják meg, amíg az ötletgazdák találkoznak, pénzt és csapatot találnak a megvalósításra, hanem, fenntartanak egy központosított csapatot – fejlesztőket, marketingeseket, üzletfejlesztőket, értékesítőket, piacelemzőket – akik megvalósítják az ötletből a prototípust.

Ezek a cégek több tucatnyi ötlettel rukkolnak elő hetente, havonta, évente, majd elkezdik őket felépíteni, gyakorlatilag futószalagon. Ennek a gyárnak a precíz működtetéséből adódik, hogy sokkal nagyobb a hatékonysága, mint egy független startup csapatnak.

A mi stúdiónk 2017-ben azzal a céllal jött létre, hogy mindezt a dél-alföldi régióban valósítsa meg.

Weboldal: www.sundealab.com

Input program

Az INPUT Program „szuper facilitátorként” megkeresi és összekapcsolja mindazokat a startup ökoszisztéma szereplőket, akik segítséget tudnak és szeretnének nyújtani a feltörekvő startupoknak. Célunk egy olyan országos, nemzetközi színvonalú szakértői hálózat kialakulásának ösztönzése, mely magában foglalja az ökoszisztéma összes szereplőjét, legyen szó akár mentorról, üzleti angyalról, nemzetközi szakértőről vagy inkubátorról, egyetemről, városvezetésről, kormányzati szereplőről.

12 egyetemi nagyvárosban – köztük Szegeden – területi koordinátor támogatja mind az ökoszisztéma, mind a helyi és régiós startupok fejlődését.

A program 3 pillér mentén ad kézzelfogható segítséget az ötletgazdáknak:

Személyre szabott fejlesztés, komplex tudásbázis – A különböző startup témákat körüljárva előadásokat és workshopokat szervezünk, e-learning anyagokkal és képzésekkel segítünk, valamint felkutatjuk a legújabb trendeket és közösen értékeljük őket.

Mentorálás – Hisszük, hogy a legnagyobb előny a tudás. Ezért szakterületükön elismert, kiváló szakemberek segítik a startupokat. Pro bono mentor csapatunk kész megosztani tapasztalatait és tudását, hogy a lehető legjobbat hozzák ki magukból a hozzánk csatlakozott innovátorok.

Nemzetközi piacra jutás – Nap, mint nap azon dolgozunk, hogy erős kapcsolatokat alakítsunk ki és tartsunk fent a nemzetközi partnerek és a hazai startupok között. Úgy gondoljuk, hogy egy meg egy több mint kettő, és amikor a magyar innováció összetalálkozik a nemzetközi piacon elérhető szakértelemmel – akkor kiváló lehetőségek adódnak.

Weboldal: www.inputprogram.com

Creative Accelerator

A Creative Accelerator Inkubátor alapítói mindannyian sikeres vállalkozói múlttal rendelkeznek. Eddigi pályafutásuk során számos, a maga területén meghatározó céget építettek fel és finanszíroztak (például SAP America, Lombard Lízing Csoport, Solvo Biotechnológiai Zrt., Copy General, Antikvárium.hu, MediMass Kft., Omixon, Laser Skills, Nanocolltech, stb.), így gyakorlati tapasztalatokkal, nemzetközi kapcsolatrendszerrel és hatékony menedzsmenttel is képesek támogatni az induló vállalkozásokat. Mivel Magyarország talán legnagyobb élettudományi befektetői és cégépítési tapasztalattal rendelkező csapata vagyunk, így elsősorban ezen a területen (biotech/medtech/medical IT) várjuk projektek illetve start-up vállalkozások jelentkezését, az élettudományok mellett más területekre is nyitottak vagyunk, amennyiben komoly üzleti potenciállal és innovatív kezdeményezéssel rendelkező, felkészült csapattal találkozunk. Hiszünk abban, hogy a technológia és a tudomány társadalmunk progresszivitását erősítik és a startupok hosszú távon is hozzájárulnak életminőségünk és környezetünk javulásához. Küldetésünk, hogy megtaláljuk a legígéretesebb kezdeményezéseket, illetve hogy az ötletgazdákat tanácsainkkal és befektetéssel is hozzásegítsük ahhoz, hogy a piac meghatározó szereplőivé fejlődjenek. Célunk, hogy magas hozzáadott értékkel rendelkező, külföldön is versenyképes vállalkozásokat hozzunk létre, melyek termékükkel vagy szolgáltatásukkal komoly társadalmi értéket teremtenek. Fontosnak tartjuk, hogy az általunk menedzselt csapatokkal szoros kapcsolatot alakítsunk ki, mert az eredményes közös munka alapja a partnereinkbe vetett bizalom.

Weboldal: www.creativeaccelerator.hu

Dél-alföldi Inkubációs és Szolgáltató központ (DISZK)

A Dél-alföldi Inkubációs és Szolgáltató központ a kedvezményes bérleti díj biztosításán túl, különböző szolgáltatásokkal közvetlenül is segíti a vállalkozásokat. Célunk a logisztikai és üzleti szempontból rendkívül előnyös helyen elhelyezkedő területen az induló vállalkozások, valamint a már meglévő mikro- és kisvállalkozások fejlődésének segítése alapinfrastrukturális, IT szolgáltatások, irodai szolgáltatások és szakmai szolgáltatások nyújtásával.

Weboldal: www.diszk.com

Közösségek

SzegedBoost

A SzegedBoost egy szemlélet. Különböző szakmai hátterű, de azonos értékek köré szerveződő közösségünk elhatározta, hogy egy mozgalmat indít. Célunk a kollaboratív értékteremtés fogalmának megszilárdítása. Közösségünk ad-hoc jelleggel szerveződött és tette meg az első lépéseket víziónk irányába. Hiszünk abban, hogy képesek vagyunk létrehozni egy olyan nyitott rendszert, ami összeköti az ökoszisztéma tagjait és crowdsourcing jelleggel működve katalizátorként hat annak fejlődéséhez.

A Boost közösség fejlesztése mellett, szervezői vagyunk a SzegedBoost meetupnak is. A meetup célja teret adni a fiatal helyi vállalkozásoknak és ötleteknek a bemutatkozásra, illetve olyan gyakorlati példák első kézből történő bemutatása, amelyek inspirálják a közösség fejlődését. Vendégeink voltak már többek között a Prezi, a LogMeIn és a Bridge Budapest csapatai is.

Facebook oldal: www.facebook.com/SzegedBoost

Szeged GYEEK Club

A Szeged GYEEK Club azzal a céllal alakult, hogy egy erős és stabil IT közösséget hozzon létre a városban. Nonprofit egyesületünk különböző rendezvényeink által (meetupok, workshopok, hackathonok) lehetőséget teremt az érdeklődők számára a tudásbővítésre, a szakmai fejlődésre és a kapcsolatépítésre.

Jelenleg az IT témájú előadások mellett ugyanolyan figyelmet fordítunk a startup világra is, ezzel segítve a helyi vállalkozó közösséget. Rendezvényeink alkalmával a résztvevők a legkiválóbb szakemberektől hallhatnak a legújabb technológiákról, a jövő trendjeiről vagy arról, hogy mire van szükség egy startup elindulásához. Ezek mellett az események bemutatkozási lehetőséget is nyújtanak startupok és cégek számára.

Hosszútávú célunk, hogy Magyarország legnagyobb startup ökoszisztémája Szegeden jöjjön létre.

Weboldal: www.gyeek.org
Facebook oldal: www.facebook.com/SzegedGYEEKClub

CodingClub

Egyesületünk jelenleg Szegeden működik, és a Szegedi Tudományegyetemen tanuló, tehetséges informatikusok és végzett pályakezdők valamint a már elhelyezkedett informatikusok számára szervez hasznos szakmai programokat a szegedi IH Rendezvényközpontban CodingClub néven.

Célunk hogy érdekfeszítő, egyetemi tanulmányokon túlmutató témákkal bővítsük a fiatal informatikusok ismereteit.

E cél érdekében indítottuk el CodingAcademy nevű programunkat, melynek során olyan képzéseket tartunk, olyan témákból, melyekből az egyetemi tanulmányok nem, vagy csak érintőlegesen biztosítanak ismereteket, esetleg nagyobb érdeklődés kelthetnek az informatikusok körében.

Weboldal: www./gite.hu/eloadasok

GameDev

A GameDev Szeged egy videójáték fejlesztők számára létrehozott csoport, célja a témában érdekelteknek egy ingyenes közösségi felületet biztosítani, online és offline egyaránt.

2-3 hetente, de legalább havonta szervezünk közös találkozókat hétköznapokra, vagy fejlesztős eseményeket hétvégére. Itt első kézből kaphatnak a résztvevők információkat a jelenlegi játékfejlesztői trendekről, vagy próbálhatják ki magukat egy-egy feladat csoportos megoldásában.

Eseményeinken lehetőség nyílik arra, hogy saját vagy közös játékot készítsenek tagjaink, legyenek akár először látogatók vagy régi veteránok.

Cloudess

A Cloudess, nonprofit közösség többek között azért jött létre, hogy az egyetemista, illetve a friss diplomás hölgyeknek egy piacképes alternatívát és segítséget kínáljon, karrierútjuk megtervezésében. Számukra jó lehetőség lehet, ha az IT és startupok világához egy másfajta – nőiesebb megközelítésű látásmóddal, illetve elismert szakmai tudással kapcsolódhatnak. Ebből a szempontból senki nem szólította meg ezeket a hölgyeket ennyire specifikusan, nem igyekezett válaszokat keresni a problémáira, – így ez lett a fő célunk. Rendezvényeinken a technológiák által kínált lehetőségeket kreatív példákon keresztül mutatjuk be, emellett inspirálni szeretnénk a résztvevőinket arra, hogy ötleteiket egy saját vállalkozásban bontakoztassák ki. Együtt dolgozva a többi tech és startup fókuszú közösséggel, mi is hozzá szeretnénk járulni ahhoz, hogy létrehozhassunk Szegeden egy jól működő ökoszisztémát.

Facebook oldal: www.facebook.com/cloudesscommunity

Hackerspace Szeged

A hackerspace egy olyan közösség által működtetett fizikai (azaz nem virtuális) tér, ahol a tudomány, a technika vagy a digitális vagy elektronikus művészet iránt érdeklődők összejöhetnek, ismerkedhetnek és együtt dolgozhatnak. Számunkra: játszótér.

A hackerspace koncepció alapján több száz kreatív műhely működik sikeresen a világban. Bár a hacker kifejezés használata azt sugallhatja, hogy ezekben a műhelyekben fókusz az informatikai biztonságon van, azonban legtöbb hasonló intézményben a biokutatásokon át egészen a rakétakísérletekig minden bütykölhető dolgot megpiszkálnak.

A Hackerspace Szeged – helyi közösség által létrehozott terében számos dolgot kipróbálhat az oda látogató, kezdve a zárak, számzárak kinyitási technikáitól, az IP alapú kávéfőzőn át, a GPS technológia újszerű alkalmazásáig. A havi rendszerességű workshopokon pedig, a legmodernebb technológiákkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők.

Weboldal: www.hackerspace-szeged.org

 

 


Szolgáltatóipari szektor

Az egész Földet behálózó trend, hogy a globális vállalatok üzleti szolgáltató központokat (angolul: Shared Service Center-eket, rövidítve: SSC-ket) hoznak létre, ami költséghatékonyságot és folyamathatékonyságot hoz számukra. Magyarországon a szolgáltatóipari szektor az autóipart követően a második legjelentősebb beruházói szektor, jelenleg több, mint 90 hazai SSC működik hazánkban, közel 42 000 főt foglalkoztatva. A hazai üzleti szolgáltatóközpontok nagy többsége Budapesten székel, azonban olyan intenzív a szektor munkaerőkereslete, hogy a vállalkozások egyre nehezebben tudják a fővárosban betölteni a nyitott pozíciókat. Az utóbbi években megindult az érdeklődés a vidéki egyetemvárosok – így Szeged – iránt is. Részben új szolgáltatóközpontok, részben pedig a budapesti szolgáltatóközpontok alközpontjai alakultak/alakulnak szép számmal.

Szeged kiváló adottságokkal rendelkezik a letelepedni szándékozó üzleti szolgáltatóközpontok (BSC-k) számára:

…mert Szeged Budapest után az országban a második legnagyobb oktatási, kutatási központ.

A város oktatási és kutatási bázisa kiemelkedő, a regionális szerepkör az innováció- és technológia transzfer tekintetében különösen jelentős. Az itt tanulók mintegy 50 ezres száma felér egy közepes magyar város lakosságával, a pedagógusoké pedig egy községével.

Szeged iskolaváros

A város lakosságának 30%-a diák (50.930 fő)

Tanulók megoszlása

 

Szegeden különösen magas a diplomával/főiskolai végzettséggel rendelkezők aránya – a lakosság közel egynegyede végzett egyetemet vagy főiskolát.

2. legjobb oktatási mutatók Magyarországon

 

 

Lakosság 13%-a
egyetemi hallgató

2. legmagasabb
az angolul beszélők száma
(lakosság 26%-a)

Minden 4. ember
rendelkezik főiskolai
vagy egyetemi diplomával
(lakosság 23%-a)

A városban már szép számban működő két tanítási nyelvű általános és középiskolák mellett 2017 szeptemberében indult a Szeged International Primary School nemzetközi iskola, amely az IPC (International Primary Curriculum – Nemzetközi Általános iskolai Tanterv) módszertana alapján fejleszti az itt tanulók személyiségét, nyelvi készségeit és tárgyi tudását.

Az IPC ma a leggyorsabban terjedő tanterv a világon 1 800 iskolával a világ 90 különböző országában. Ez a 3 évestől a 12 éves korú gyermek számára kidolgozott tanterv 130 izgalmas, lebilincselő, és a világ bármely részén helytálló tematikus egységgel rendelkezik, amelyeket egy jól áttekinthető tanulási folyamat köré építettek fel, világosan meghatározott tanulási célokkal a tantárgyi tudás, a személyiségfejlesztés és a nemzetközi ismeretek elsajátítása érdekében.

…mert a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi és hazai összehasonlításban is kiválóan szerepel.

A hazai egyetemek közül továbbra is az első helyen szerepel a Szegedi Tudományegyetem a brit QS World University Rankings 2017/2018 rangsorában. A listán az 501-550. helyet érte el az SZTE, ez azt jelenti, hogy a világ közel 26 ezer felsőoktatási intézményének legjobb 2 százalékába tartozik.

…mert az egyetemi képzés magas színvonalának köszönhetően folyamatosan újratermelődik a városban a magasan kvalifikált, minőségi munkaerő. Az egyetemen évente 5-6 000 friss diplomás végez, akik között nagy számban vannak erős idegennyelv-tudással rendelkező, bölcsész és gazdasági végzettségűek is, akik potenciális munkaerőként jelennek meg a szektor munkáltatói számára. 2016-ban 5 534 hallgató végzett az egyetemen. 

 


Munkaügyi körkép

Szeged város – központi szerepénél fogva – kedvező munkaerő-gazdálkodási lehetőségeket nyújt a nagy létszámot foglalkoztató gazdasági szervezetek számára. Az esetlegesen jelentkező speciális munkaerőigény jelentős hányada a környező településekről vagy a szomszédos városokból – Hódmezővásárhelyről és Makóról – és a szomszédos országokból (Románia, Vajdaság) történő ingázással is megoldható. A helyi képzőintézmények és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat segítségével a befektetők képzett munkaerő iránti igényei könnyedén biztosíthatók.

Budapest után Szeged az ország második legnagyobb oktatási, kutatási és kulturális központja. A városban nagyszámú, kvalifikált munkaerő áll rendelkezésre. Az iskolai végzettséget vizsgálva Szeged országosan is kiemelkedő mutatókkal rendelkezik. A 25 év feletti népesség 23%-a felsőfokú végzettségű – megyei jogú varosok tekintetében, Szegeden a legmagasabb az egyetemi és főiskolai végzettségűek aranya, így a város kiválóan alkalmas oktatási és K+F+I célok megvalósítására.

A városban az aktív foglalkoztatottak közel 40%-a beszél magas szinten legalább egy idegen nyelvet. A beszélt idegen nyelvek közül a leggyakoribb az angol, a német, a francia, az olasz és a spanyol. Az egészségügyi képzés miatt sokan tanulnak latinul, de a határok közelsége, a megyében elő nemzetiségek okán megjelenik az orosz, román, szlovák, ukrán, görög és szerb nyelv is a városban. A Szegedi Tudományegyetem szinte minden karán biztosít idegen nyelvű képzést, így mintegy 3200 külföldi diák tanul a városban. A három évtizedes múltra visszatekintő képzési forma magas színvonala és kiváló hírneve miatt a világ több mint száz országából, többek között az USA-ból, Németországból, Belgiumból, Franciaországból, Kínából és Japánból érkeznek diákok Szegedre, színesítve ezzel a város életét.

A Szegedi Tudományegyetem karain évente mintegy 4 500 felkészült hallgató végez, akik potenciális munkavállalóként jelennek meg a munkaerőpiacon.

SZTE karokon végzettek létszáma – 2017

 

Foglalkoztatási adatok Szegedi járás (2021. 1. félév) 

0

Regisztrált álláskeresők száma (fő)

0

Munkanélküliségi ráta (%)

Regisztrált álláskeresők megoszlása nemek szerint

 
Regisztrált álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint

Forrás: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

 


Önkormányzati támogatások

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a gazdaság fejlesztésének és foglalkoztatottság növelésének érdekében vissza nem térítendő támogatással segítheti az új munkahelyet teremtő vállalkozások beruházásait. A támogatási összeg igénybe vehető tárgyi eszköz illetve immateriális javak beszerzésére, vagy a beruházás által létrehozott munkahelyek becsült bérköltségeinek finanszírozására. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a beruházás megvalósításához a pályázó minimum 25% önrészt biztosítson, valamint, hogy a pályázó vállalja minimum 100 fő szegedi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező munkavállaló alkalmazását. A támogatási kérelmet magyar nyelven kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Irodájához. A támogatás összegéről Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 52/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelete a vállalkozások beruházás ösztönzési és munkahely teremtési helyi támogatásának programjáról magyar és angol nyelven is elérhető.

 Magyar nyelvű rendelet


Állami támogatások

A magyar állam az alábbi támogatásokat nyújthatja a hazánkban megvalósuló beruházások részére:

 Támogatási összefoglaló 


Helyi adók

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az ország többi nagyvárosához hasonlóan négy féle helyi adót vezetett be: a helyi iparűzési adót, az építményadót, a telekadót és az idegenforgalmi adót. Az adók közül a helyi iparűzési adó biztosítja a legjelentősebb bevételt az Önkormányzat számára. Az adó mértéke – társaságok árbevételének 2%-a évek óta nem változott. Szegeden a helyi iparűzési adó bevétel évről évre növekszik, melynek elsődleges oka, hogy a gazdálkodók nagyobb teljesítményt értek el, forgalmuk valamint adóalapjuk növekedett.

 Helyi iparűzési adó

Az építményadó vonatkozásában Szeged városában kizárólag a vállalkozási célt szolgáló építmények adókötelesek. Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. Szegeden az építményadó legmagasabb összege 1 845 Ft/m2.

  Építményadó

A vagyoni típusú adók közül Szegeden bevezetésre került még a telekadó, melyet rendeletben meghatározott 500 m2-t meghaladó beépítetlen telkek után kell megfizetni. Az adó mértéke 2016-ban 100 Ft/m2 és a következő két évben évente 50 Ft/m2 összeggel növekszik.

  Telekadó

 


Szervezetek

Kamarák

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

A Kamara hivatásának tekinti a gazdaság fejlődésének és önszerveződésének előmozdítását, az üzleti forgalom biztonságának megteremtését és fenntartását. Emellett kiemelt feladatának tekinti a gazdaság által igényelt, minőségi szakemberigény kielégítésében való közreműködést, elsősorban a duális szakképzési rendszer működtetésén keresztül, melyben koordináló szerepet lát el. A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál működő Enterprise Europe Network Dél-alföldi irodája széleskörű, térítésmentes üzletfejlesztési szolgáltatásokat nyújt a vállalkozások számára. Üzleti és innovációs partnerkereső szolgáltatásai révén hozzásegíti a vállalkozásokat, hogy még versenyképesebben tudjanak működni a külpiacokon.

Weboldal: www.csmkik.hu

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Csongrád-Csanád megye klimatikus és talajadottságai a mezőgazdasági termelés számára kiválóak, ennek köszönhetően jelentős, az országos és a vidéki átlagot is meghaladó a mezőgazdaság aránya a GDP-ből. Az erősségek ellenére a vidék elvesztette hagyományos funkcióit, a gazdaság a városokba koncentrálódik. Elaprózott a vállalati struktúra, gyenge kooperációs hajlandóság és akut tőkehiány, megkésett, lassú ütemű gazdasági növekedés jellemzi a térség mezőgazdaságát. Az agrárkamara szaktanácsadással és a falugazdász hálózat működtetésével segíti a mezőgazdaság területén működő szervezeteket.

Weboldal: www.nak.hu

Csongrád Megyei Mérnöki Kamara
Szegedi Ügyvédi Kamara
Magyar Orvosi Kamara Csongrád -Megyei Területi Szervezete
Csongrád-Csanád Megyei Agrárkamara
Személy-,Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
Magyar Könyvvizsgálói Kamara,. Csongrád Megyei Szervezete

Klaszterek

Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter

A Szoftverfejlesztési Innovációs Pólus Klaszter akkreditált, ezüst fokozatú klaszter a szoftverfejlesztés területén, a tagok működési területe egész Magyarországot lefedi, székhelyileg/telephelyileg a Dél-Alföldön, Szegeden találhatók. A klaszter tagjainak száma 40, melyek többségében KKV-k, 3 egyetem (SZTE, PTE, Debreceni Egyetem), 1 kamara (Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara).

2007-es megalakulása óta, a Szoftverfejlesztési Innovációs Pólus Klaszter katalizátora nagyszámú üzleti és kutatási együttműködéseknek.

 

ArchEnerg Nemzetközi Megújuló Energetikai és Építőipari Innovációs Klaszter

Klaszterünk 2007. márciusban alakult azzal a céllal, hogy egy olyan megújuló energiaforrásokon és energiatudatosságon alapuló gazdasági-társadalmi modell kialakítását segítse elő, amely mind a zöld ágazatokban tevékenykedő vállalatokat, mind pedig a társadalom egészét előrébb vinné egy fenntarthatóbb jövő felé. Az ArchEnerg Nemzetközi Megújuló Energetikai és Építőipari Innovációs Klaszter 5 alkalommal nyerte el az Akkreditált Innovációs tanúsítványt.

A klaszternek jelenleg 79 tagja van: 73 KKV, mindegyikük szakértő a maga területén, öt nagyvállalat, és egy tudományos intézmény, a Szegedi Tudományegyetem. Az ArchEnerg Klaszter fennállása során kiterjedt tevékenységi hálózatot alakított ki. Elsődleges feladatának a klasztertagok megjelenésének és működésének segítését tekinti a stratégiai iparágakban. Ebbe beletartozik az infrastruktúrafejlesztés, a lobbi tevékenység, valamint a piacteremtés és keresletgenerálás is. Ehhez kapcsolódóan a lakossági szemléletformálást is célul tűzte ki, különösképpen a megújuló energiára és energiahatékonyságra vonatkozóan.

Feladatunknak tartjuk hazánkban a tudásalapú gazdaság fejlesztését, ahol a fejlődés létrejöttéhez szükséges tudás megszerzése szükségessé teszi több szereplő és szervezet együttműködését. A jelen kor a tudásalapú gazdaságok kora, amely a korábbi rendszereken alapuló szerves fejlődés eredménye. Ezen felismerés birtokában döntöttünk úgy 2007-ben, hogy a tevékenységünket klaszter keretek között fogjuk végezni. Tulajdonképpen egy hálózatról beszélhetünk, amikor a vállalkozások szoros, újfajta együttműködési formákat alakítanak ki az innovációs tevékenységük előmozdítása céljából.