Fejlesztési stratégia

Szeged Megyei Jogú Város középtávú fejlesztési céljait, valamint a célok elérését szolgáló fejlesztési elképzeléseket az Integrált Területfejlesztési Stratégia (ITS) tartalmazza. A dokumentum az alábbi középtávú –specifikus – fejlesztési célokat nevesíti:

 

 1. A város gazdaságának dinamizálása, a foglalkoztatás bővítése a meglévő adottságokra alapozott versenyképes üzleti infrastruktúra további bővítésével, széleskörű vállalatfejlesztési eszközrendszer kiépítésével.
 2. Szeged gazdasági növekedésének támogatása a kiváló helyi kutatói hagyományokra épített innovációs programok előkészítésével és lebonyolításával.
 3. A város népességmegtartó erejének növelése a települési környezet és a közösségi terek fejlesztésével, a leszakadó városi területek revitalizálásával, új területek integrálásával és a fenntartható közlekedési rendszerek támogatásával.
 4. A lakosság életminőségének javítása és a társadalmi befogadás előmozdítása a humán

szolgáltatások minőségi fejlesztésével

 

Az ITS a városra vonatkozóan minden olyan fejlesztési igényt és elképzelést megjelenít, amelyek pályázati forrásokból, saját forrásból, magántőke bevonásával vagy esetleg ezek kombinációjával valósulhatnak meg.

 

Szeged Megyei Jogú Város Integrál Területfejlesztési Stratégiája az alábbi linken érhető el:

http://www.szegedvaros.hu/2014-2020

 

A 2014-2020-as programozási időszak operatív programjai közül a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) kapcsán, a Szeged Megyei Jogú Város tervezési jogkörébe utalt források felhasználása érdekében elkészült Szeged MJV Integrált Területi Programja (ITP). Az ITP-ben rögzített főbb fejlesztési elképzelések az alábbiak:

 • Lézerkutató központ (ELI) közlekedési kapcsolatainak javítása
 • Szeged MJV óvoda fejlesztési programja
 • Bölcsőde bővítési program
 • Zöldterületi fejlesztések
 • Szeged és környéke kerékpárút-hálózat fejlesztése
 • Iskolák és kollégiumok energetikai korszerűsítései
 • Foglalkoztatási paktumok
 • Turisztikai tárgyú fejlesztések

 

magyar